Thứ bảy sau Chúa nhật II Mùa Chay

Đăng ngày

GNsP (18.03.2017) – Thứ bảy sau Chúa nhật II Mùa Chay

(Lc. 15, 1 – 3. 11 – 23).

 

< Anh ta còn ở đàng xa,

thì người cha đã trông thấy.

Ông chạnh lòng thương,

chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. >

 

Có những lúc con muốn tìm về căn nhà cũ,

quỳ xuống bên cha tỏ lòng hối lỗi ăn năn,

và có những khi con mệt mỏi nhọc nhằn,

quanh quẩn một mình, con cùng đường nghẽn lối.

 

Căn nhà cũ nằm im sau tường kín,

cổng khoá then cài không một bóng, lặng câm !

Con tuyệt vọng và con không lối thoát,

cha ở nơi nào, có nhớ con không ?

 

Tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng”, Đức Thánh Cha Phanxico dạy ” Hội Thánh được kêu gọi trở thành Nhà Cha, luôn luôn mở rộng cửa. Một dấu hiệu của sự mở ra này là các nhà thờ phải luôn luôn mở cửa, ” ( số 47 ).

Nhưng con đi lên đi xuống chẳng tìm được nhà thờ nào mở cửa đâu !

 

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R

18/03/2017