TÌM HIỂU VỀ CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A

Đăng ngày

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A

#GNsP – I. TÌM HIỂU THÁNH LỄ:

Chức tư tế của người tín hữu và sự tham dự tích cực

Ai cử hành Thánh Lễ ?

Tôi không ngần ngại trả lời là chính cộng đoàn tín hữu cử hành là hoạt động của dân Chúa vì dân Chúa đã nhờ Bí tích Rửa tội đã là một dân tư tế, một dân thánh có thể dâng hiến tế như một tư tế và đồng thời cũng được dâng cả chính thân mình làm lễ vật cùng với hiến tế nữa.

Dĩ nhiên muốn dâng lên hiến tế tạ ơn thực sự thì cộng đoàn đó phải được một linh mục làm chủ sự. Nhưng vị này chỉ là chủ sự mà thôi. Giáo Hội thời xưa cũng dành từ chủ sự (praeses) để chỉ vai trò của linh mục trong Tế Lễ vì ngài không có độc quyền Tế Lễ. Linh mục là vì cộng đoàn để phục vụ Cộng Đoàn . Ngài chỉ có thể dâng lễ với Cộng Đoàn và luôn luôn vì Cộng Đoàn. Vì thế ngài luôn luôn dùng số nhiều: chúng tôi dâng, chúng tôi tạ ơn, chúng ta hãy cầu nguyện..vv

Cũng có trường hợp linh mục dâng Lễ mà không có cộng đoàn tham dự ngay ở đó . Nhưng cộng đoàn phải được đại diện ít là một người để giúp lễ hoặc đáp lại . Cũng có trường hợp thật đặc biệt mà linh mục chỉ hành lễ có một mình thôi. Tuy thế ngài vẫn dùng số nhiều bởi vì ngài là Linh Mục, ngài đại diện và quy tụ cộng đoàn lại là một. Ngài nói nhân danh toàn dân tuy dân chúng không có mặt ở đó! Trường hợp ngoại lệ này cũng xác nhận quy luật là vị linh mục dù có một mình thôi cũng đại diện dân Chúa. Bởi lẽ trong trường hợp bình thường ngài chỉ hành lễ với dân và cho dân một giáo hội không có dân mà chỉ toàn linh mục không thể nào tưởng tượng được giáo hội chính là dân Thiên Chúa.

Nhưng linh mục đại diện dân Chúa với danh nghĩa nào ?

Không phải với danh nghĩa một người đuợc dân bầu cử lên. Chức quyền Linh mục không phải là một thực tại đã tản mát trong dân , rồi dân chúng khi nào muốn thì gom lại và kết tinh trong vị Linh Mục. Linh mục đại diện dân chúng chỉ vì trước hết ngài đại diện Chúa Kitô là linh mục độc nhất. Thiên Chúa mời gọi linh mục nhờ các giám mục và giám mục đặt ngài lên làm việc phục vụ cho dân. Chính vì linh mục thay mặt Chúa Kitô thủ lãnh của dân Thiên Chúa là nguồn gốc mọi chức tư tế mà linh mục đại diện toàn dân và quy tụ toàn dân làm một .

Dân chúng chỉ đại diện cách tập thể cho CHÚA Kitô còn linh mục là người đại diện cách riêng tư cho Chúa Kitô . Vì thế chỉ mình ngài có quyền truyền phép Bánh Rượu khi ngài nói hoặc đúng hơn khi Chúa Kitô nói qua miệng ngài : “ Đây là Mình Ta sẽ bị nộp vì các con. Đây là chén Máu TA…”

Trong các Bí Tích khác Linh mục hành động như một thừa tác viên, một dụng cụ khi ngài nói tôi Rửa , tôi Tha tội, tôi Xức dầu…
Còn trong Bí Tích Thánh Thể Linh mục như lui lại đằng sau để Chúa Kitô hành động qua chính ngài. Như vậy chức tư tế thừa tác của ngài nghĩa là chức tư thế để phục vụ dân Chúa có bản chất khác với chức tư tế cộng đồng của người đã được rửa tội nhưng linh mục cũng là một người đã được rửa tội. Vì thế tuy chỉ có một mình ngài được quyền truyền phép, song ngài cũng dâng lễ và hiệp lễ (rước lễ) vì cùng với dân Chúa.

Chỉ có một mình Chúa Kitô là linh mục thực thụ còn linh mục và dân chúng trong khi hành lễ chỉ là tham gia. Chữ tham gia có nghĩa rõ rệt là thi hành phần việc của mình.

Cũng như cho các nhạc sĩ (nhạc công) trong ban hòa tấu đảm nhiệm phần riêng của mình là đóng vai trò của mình. Như một tài tử đóng một vai trò trong một vở kịch. Trong Thánh Lễ linh mục thừa tác vừa là người độc tấu vừa là nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc hòa tấu.

Còn các tín hữu đóng vai trò thế nào và tham gia thế nào?
Trước hết họ tham gia bằng Đức Tin và Đức Mến. Họ không chỉ tham dự vào mầu nhiệm như những Khán giả ngoài cuộc. Họ phải tham gia phải dấn thân toàn vẹn vào việc đó.

Họ dâng lên bằng một hoạt động thiêng liêng song có thể được bày tỏ ra bề ngoài bằng cách đem phẩm vật lên bàn thờ hoặc bỏ tiền vào khi xin tiền và cũng tham dự bằng sự chăm chú, tham dự bằng cách thinh lặng một cách có ý nghĩa, bằng việc đứng lên ngồi xuống hợp với các phần lễ bằng việc đối đáp với chủ tế bằng những lời tung hô ca hát .

Sau cùng họ có thể tham dự cách tích cực và sâu xa nhất khi Hiệp lễ (rước lễ).
Thực ra, hiệp lễ không phải chỉ là chịu lấy Mình và Máu Chúa Kitô vào lúc kết thúc một hoạt động mà họ chỉ chứng kiến một cách thụ động.

Hiệp lễ là lãnh lấy Mình và Máu Chúa Kitô mà cộng đồng tín hữu đã góp phần dâng lên với linh mục, đồng thời cũng tự ý dâng chính mình với ngài nữa .

Như thế mới là “ tham dự tích cực” điều mà Hiến chế về Phụng Vụ đòi hỏi nơi tín hữu, tham dự tích cực không phải là hoạt động lung tung bừa bãi nhưng chính là chu toàn đúng phận vụ của mình. Là giữ đúng chỗ của mình trong đoàn dân tư tế của Chúa
(Trích trong tìm hiểu Thánh Lễ của A.M Roguet bản in Ronéo không ghi dịch giả)

II. Lời Chúa Chúa nhật III Mùa Chay A
Các bài đọc trong Thánh lễ Chúa nhật III Mùa Chay năm A trích trong:
Bài đọc 1 trích Sách Xuất hành 17, 3 – 7
Bài đọc 2 Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rô ma 5,1-2.5-8;
Phúc Âm Chúa Giêsu theo thánh Gioan 4,5-42.
Ý chính: Vì yêu thương Thiên Chúa đã làm thỏa mãn cơn khát của con người.

Bài đọc 1: trích Sách Xuất hành 17, 3 – 7
Ý chính : Chúa cho nước từ tảng đá chảy ra cho dân uống.
Dân Ít-ra-en trong sa mạc trên đường về Đất Hứa dân khát nước nên đã kêu trách ông Mô-sê rằng: “Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì? Có phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi, và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không?” Ông Mô-sê kêu lên cùng Đức Chúa: “Con phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con!” ( x. Xh 17, 3- 4)
Chúa bảo ông Mô-sê đem theo một số kỳ mục Ít-ra-en; cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin . Ngươi sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống.”
Ông Mô-sê đã làm như Chúa dạy và nước đã vọt ra .( x. Xh 17, 5-6 )Ông Mô-sê đặt tên cho nơi ấy là Ma-xa và Mơ-ri-va, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Ít-ra-en đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: “Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?” (x. Xh 17,7)

Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan 4, 5-42.
Ý chính : Cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samaria
Trong các bài Phúc âm đọc trong mùa chay . Bao giờ bài này cũng được đọc trong Chúa nhật 3 mùa chay năm A . Năm A là năm căn bản.
 Chúa nhật I đọc Mt 4, 1-11. Đức Giêsu chịu cám dỗ
 Chúa nhật II đọc Mt 17,1-9 . Đức Giêsu hiển dung (biến hình)
 Chúa nhật III đọc Ga 4, 5- 42 . Đức Giêsu và người phụ nữ xứ Samari
 Chúa Nhật IV đọc Ga 9,1-41. Đức Giêsu chữa lành người mù từ thuở mới sinh
 Chúa Nhật V đọc Ga 11,1-45. Đức Giêsu cho ông Lagiarô sống lại

Trở lại Phúc Âm Ga 4, 5- 42. Phần dẫn nhập Thánh Gioan xác định địa điểm và thời giờ. Đó là thành Sy-kha, xứ Samaria bên bờ giếng Giacóp.

Đức Giêsu đi đường mỏi mệt, nên ngồi nghỉ trên bờ giếng, lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa người phụ nữ Samaria đến lấy nước, Đức Giêsu đi bước trước người xin người phụ nữ nước uống trước sự bỡ ngỡ của người này và cả của các môn đệ nữa.
Chị hỏi:”Tại sao Ông là người Do-thái mà lại xin tôi người xứ Samaria nước uống? “

Người trả lời: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với chị : “Cho tôi nước uống”, thì hẳn chị sẽ xin và Người sẽ ban cho chị nước hằng sống”.
Đức Giêsu đã tỏ ra là người cho nước, chị này bây giờ thành người đi xin nước.

Qua cuộc trao đổi Đức Giêsu hướng sự quan tâm của chị ta sang một thế giới khác thế giới của tâm hồn. Chị từ từ được giải thoát khỏi những thiên kiến, về sắc tộc, chính trị, tôn giáo, giới tính. Chị khám phá ra nơi Đức Giêsu người đàn ông Xứ Galilê là một vị ngôn sứ và là Đấng Cứu Thế đang được mong đợi .

Nước lúc nãy chỉ là nước giếng Gia cốp thôi, bây giờ là nước Hằng Sống. Đức Giêsu nói: « Ai uống nước này sẽ lại khát Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời (x. Ga 4, 14)

Chị phụ nữ nói: “Thưa ông xin ông cho tôi thứ nước ấy đi! Để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước nữa” (x. Ga 4, 15)
Đức Giêsu bảo: “Chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây”. Chị nói: “Tôi không có chồng”. Đức Giêsu nói tiếp: “chị nói “tôi không có chồng” là phải, vì chị có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với chị bây giờ không phải là chồng chị , chị đã nói đúng…Thưa ông, tôi thấy ông là một ngôn sứ… Cuối cuộc đối thoại, chị ấy về thành nói cho người ta biết về Đức Kitô. Họ đến với Người và nhiều người đã tin vào Người thật là Đấng cứu độ trần gian.

Người phụ nữ không chỉ khát nước chị còn khát hạnh phúc. Vì chị có 6 đời chồng và đều bất hợp pháp. Chị trở thành sứ giả loan báo tin mừng nhờ gặp Đức Giêsu.

Bài đọc 2: Trích thư Rôma 5, 1-2. 5-8

Ý chính: Thánh Phaolô ca tụng tình yêu Chúa đối với chúng ta.

Ta được nên công chính là nhờ Đức tin, được bình an với Thiên Chúa là nhờ Đức Giêsu Kitô. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta hưởng ân sủng của Thiên Chúa . Chúng ta còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Tình yêu Chúa đối với chúng ta thật bao la vì ngay khi chúng ta còn yếu hèn, Đức Giêsu Kitô theo kỳ hẹn, đã chịu chết vì chúng ta là những người tội lỗi.

Tóm lại vì yêu thương, Chúa đã làm thỏa mãn cơn khát của dân Chúa trong sa mạc thời Cựu Ước và ban nước Hằng Sống cho chúng ta trong thời Tân Ước. Chúa luôn đi bước trước để cứu chúng ta.

Đức Giêsu là nguồn nước ban sự sống mới đồng thời nói tới sự thờ phượng đích thực, thờ phượng trong Thần Khí và sự thật. có thể gọi là sự thờ phượng mới nữa.

Thạch Vinh

Tham khảo: Lớp Thánh Kinh 100 tuần của Đức Cha Khảm .
CGv DT Giáng Sinh 2007 bài của Linh Mục Nguyễn Tấn Khoa

13.3.2017 trong Năm Thánh Đức Mẹ Fatima
( Kỷ niệm 4 năm Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng)