Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 3/2017

Đăng ngày
Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 3/2017
 
(Danh sách được lập từ ngày 1 đến 31/3/2017)
 
1. Nguyễn văn Tùng
2. Ông Luận / hy vọng
3. Bà Quả phụ Lê Thế Thăng, Mỹ
4. TRUNG NGHIEM LE
5. Nhóm chị Tâm,Legio Cali
6. Vợ chồng Tài Linh
7. Đỗ Văn Mô, Bỉ
8. Hưng Dũng, Mỹ
9. Anh Bắc
10. Bà Trần Châu
11. Ông Luận / hy vọng
12. Ông bà Bình Lài
13. Cô Nghiêm, Mỹ
14. Phạm Ngọc Minh Tâm
15. SANG NGUYEN
16. Lâm Mạnh
17. Kiều Văn Thịnh
18. Anna Nguyễn thị Mỹ
19. Phạm Quang Vinh
20. Chị Kim Phượng, Mỹ
21. Chị Bảo Hạnh, Mỹ
22. Nguyễn thị Ngọc Dân
23. Phạm Quế Nương, Canada
24. Ông Luận / hy vọng
25. Nguyễn Kim, Mỹ
26. Cô Jacqneline, Pháp
27. Ông Tính, Úc
28. Ông Luận / hy vọng
29. Hà Chung, Mỹ
30. Đoàn Hữu Phương, Mỹ
31. Trịnh Bích Liên, Mỹ
32. Trịnh Ngọc Thục, Mỹ
33. Bà Nga, Mỹ
34. Anh Tài
35. Cô Lan, Thụy Sĩ
36. Chú Cô Bằng, Đức
37. Nguyễn Xuân Khoát, Úc
38. Thi và tập thể nails, Mỹ
39. Chị Thủy, Úc
40. Trần Hoài Phương và các bạn, Úc
41. Ông Luận / hy vọng
42. Chị Hằng (café Phượng Các)
43. Một giáo dân xứ Thuận Phát, Q.7
44. Tất Đào, Mỹ
45. Nguyễn Kim Anh
46. Đaminh Phạm Văn Thuyết
47. Maria Nguyễn thị Cận, Mỹ
48. Nguyễn thị Kim Châu, Mỹ
49. Anh Quyền, Canada
50. Ngô Văn Bông, Mỹ
51. Ông Antôn Kim, Úc (qua cha xứ Tân Thành)
52. Đinh Quang Đức
53. Nguyễn thị Hoàng Anh
54. Nguyễn Ngọc Hưng
55. HUNG NGOC NGO
56. ICH TIEN NGUYEN
57. Egbert Chang
58. Khoan Bảo Toàn
59. 2 người ẩn danh khác
 
Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn
Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Đt: 0932.008.601