Thứ bảy sau Chúa nhật V Mùa Chay

Đăng ngày

 

GNsP (08.04.2017) – Thứ bảy sau Chúa nhật V Mùa Chay: (Ga. 11, 45 – 56)

” các thượng tế và các người Phariseu

triệu tập một phiên họp Thượng Hội Đồng chống phá Đức Giesu. ”

“Đức Giesu …

quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.

Bởi vì họ là con cái cùng một Cha.”

.

Họ lợi dụng sự ước ao đồng thuận của chúng con để mưu điều xấu,

giăng biểu ngữ “kết đoàn” để lừa bịp toàn dân,

tung khẩu hiệu “liên đới”, “hiệp thông”, loè thiên hạ,

đánh lừa chúng con khi nỗi khát khao quy tụ ngập tràn tâm can.

.

Chỉ nơi Chúa con mới tìm được sự quy tụ đúng nghĩa,

bởi không thể tìm được sự thật ngoài thập giá đau thương,

không thể có “liên đới”, “hiệp thông” nếu không là vâng theo lời Chúa,

chẳng thể về một đàn nếu không nhận Chúa là Cha.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

08/04/2017