Thứ ba Tuần Thánh

Đăng ngày

GNsP (11.04.2017) – Thứ ba Tuần Thánh (Is. 49, 1 – 6)

.

” Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ,

đã nhớ đến tên tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ.

Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén,

đã bảo vệ tôi dưới bóng cánh tay Người,

đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn,

và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên.”

.

Thứ ba Tuần Thánh,

tôi suy niệm về ơn gọi của tôi.

.

Tôi được Chúa yêu thương một cách lạ lùng,

Ngài thương tôi và chọn tôi từ trong lòng mẹ,

Ngài chuẩn bị cho tôi những gì Ngài muốn nơi tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên trong ơn thánh,

Lòng Xót Thương Nhân Từ luôn ấp ủ tôi,

tôi lặng lẽ sống đường đời trăm lối,

nào có hay Chúa thương định cả rồi.

.

Đến một ngày Chúa ngỏ lời với tôi,

và từng bước mỗi ngày thêm rõ nét,

từng nỗi đau Chúa mài cho thêm sắc,

giao cho tôi nên tên bén của Ngài.

.

Con như gã ngu si khờ dại,

bao lâu rồi chẳng biết Chúa thương con,

Chúa chẳng bận tâm, thân con mọn hèn,

cứ chan đổ bao la tình thương mến.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

11/04/2017