Thứ hai Tuần Thánh

Đăng ngày

GNsP (11.04.2017) – Lời nguyện nhập lễ ngày thứ hai Tuần Thánh :

“Lạy Thiên Chúa toàn năng,

loài người chúng con quả yếu đuối,

đã gục ngã thảm thương ;

nhưng vì Ðức Kitô Con Chúa đã chịu khổ hình,

xin làm cho chúng con trỗi dậy,

và xin phục hồi sức sống cho chúng con.

Chúng con cầu xin…” .

.

Lời tổng nguyện hôm nay,

phô bày sự thật về thân phận chúng con.

.

Thế giới này tang thương vì tội lỗi,

vì ngu muội và vì nỗi kiêu căng,

kiếp mọn hèn mà dở thói huênh hoang,

đã là “chịu lấy sao vênh vang như là không chịu lấy”.

.

Cuộc khổ hình Con Chúa chịu làm cho con trỗi dậy.

đứng thẳng lên vì Chúa đã cứu rồi,

sức sống phục hồi, bóng tối tiêu tan,

cho con được sống, sống dồi dào ơn thánh.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

10/04/2017