Thứ sáu Tuần Thánh

Đăng ngày

GNsP (14.04.2017) – Thứ sáu Tuần Thánh (Dt. 4, 14 – 16. 5, 7 – 9).

” …không phải chúng ta có thượng tế

không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta,

trái lại,

Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta,

ngoại trừ tội lỗi.”

” …Dầu là Con Thiên Chúa,

Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu,

…”

Lạy Chúa,

mọi nỗi nhọc nhằn của chúng con Chúa đã gánh chịu,

trăm sự muộn phiền Chúa mang cả trên vai,

bao khổ đau của con người Chúa giang tay ôm lấy,

cả cuộc chia tay sống – chết, Chúa cũng bước vào.

.

Có điều gì của nhân sinh mà Chúa không hay biết,

thử thách nào trong kiếp người mà Chúa chẳng cảm thông.

.

Con có Chúa, Người dạy con bài vâng phục,

Gánh nhẹ nhàng, ách êm ái con nhận mang.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

14/04/02017