Thứ Bảy Tuần Thánh

Đăng ngày

GNsP (15.04.2017) – Thứ Bảy Tuần Thánh

Các môn đệ mai táng Chúa Giêsu trong mộ!

.

Chúa an nghỉ trong lòng mộ vắng,

mọi khổ đau Chúa xếp lại sau lưng,

tảng đá to là dấu ấn cuối cùng,

mà thần chết buông nụ cười đắc thắng.

.

Độc ác đã thành công,

gian tà vui đắc lợi,

thế gian mừng mở hội,

khăn liệm trói chặt đời.

.

Con xin được một phút giây nghỉ ngơi bên Chúa,

lặng ngắm nhìn cuộc phô diễn của trần gian.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

15/04/2017