Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh

Đăng ngày

GNsP (17.04.2017) – Chúa Nhật Phục Sinh

(Mt. 28, 1 – 10.)

” Thiên Thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng đá ra.”

.

Ngôi mộ trống, Chúa không còn ở trong mộ,

Chúa đã trỗi dậy rồi,

sao con còn buồn phiền trong cõi chết.

.

Thức dậy đi, từ giã bóng tối,

rời khỏi cuộc đắm say,

mừng vui cùng ánh sáng, đến với lẽ thẳng ngay.

.

Sao cứ hoài vật vã, với quyền lực lợi danh,

sao cứ mải đua tranh, quên quyền năng giải thoát.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

16/04/2017