Chúa Nhật Phục Sinh

Đăng ngày

GNsP – I. Tìm hiểu thánh lễ : 11.

Bản tóm về cấu tạo của Thánh Lễ

Trước khi theo dõi diễn tiến của thánh lễ chúng ta nhìn qua lược đồ đại cương của thánh lễ . Vì thánh lễ không phải là một mớ hy lễ hỗn độn mà người ta có thể bắt đầu cái nào cũng được. Thánh lễ là một hoạt động có tổ chức theo một hướng đi duy nhất.

Thánh lễ gồm hai phần chính: phần Phụng vụ Lời Chúa và phần Phụng vụ Thánh Thể . Sau này chúng ta sẽ nói về sự liên lạc mật thiết giữa hai phần vì tuy là hai nhưng chỉ làm thành một việc thờ phụng ,mặc dầu hai phần có những tính cách khác nhau dùng những nhân vật khác nhau và được cử hành ở những nơi khác nhau.

Trước phần Phụng vụ Lời Chúa là nghi lễ Nhập lễ.
Từ phần Phụng vụ Lời Chúa chuyển sang phần phụng vụ Thánh Thể bằnglời nguyện giáo dân.

Phần phụng vụ Thánh Thể gồm 3 giai đoạn:
– đem lễ vật lên bàn thờ.
– Kinh Nguyện Thánh Thể, là chính việc dâng tiến và hiến tế.
– nghi thức Hiệp Lễ, nghĩa là tham dự vào hiến tế. Sau hết là nghi thức kết lễ và giải tán.

Liệt kê đơn giản như trên cũng để cho ta hiểu rằng các phần khác nhau để nối tiếp nhau nhưng không biệt lập. Nhiều phần khác nhau như thế cũng giống như nhiều chi thể và cơ quan rải rác trong một sinh vật. Các cơ quan đó nếu tách biệt nhau thì chỉ là những miếng rời rạc nếu thu góp lại thì làm thành một thân thể, có sự sống làm cho sống động.

Trong thánh lễ, sự sống đó có một chóp đỉnh, một trung tâm, một trái tim: đó là việc nhắc lại và làm lại công việc Chúa Giêsu đã làm trong Bữa Tiệc Ly: vừa dâng tiến, vừa truyền phép, vừa Hiến Tế để hòa giải và giao ước, và vừa tưởng niệm nhưng chóp đỉnh này, trung tâm này chúng ta không thể hiểu và sống được nếu tách rời nó ra khỏi những phần chuẩn bị, phần hiệp lễ, phần kết thúc để làm cho Hiến Tế duy nhất của Chúa Kitô trở thành Hiến Tế của Hội Thánh, trở thành mầu nhiệm Đức Tin của Hội Thánh.

Mùa Phục Sinh

“Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một ngày lễ duy nhất hơn thế như một đại Chúa nhật. Đặc biệt trong những ngày này hát Halleluiah” (AC 22)

II . CHÚA NHẬT PHỤC SINH . MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ Trọng với Tuần Bát Nhật

2.1. Canh thức Vượt Qua.

Canh thức Vượt Qua thuộc Chúa nhật Phục Sinh. Canh thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ Canh thức”.

Trong đêm Canh thức này, nghi thức được sắp xếp như sau:
Phần thứ nhất: thắp nến Phục sinh.

Phần thứ hai : Phụng vụ Lời Chúa. Hội Thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân Người, ngay từ lúc khởi nguyên.
Phần thứ ba: Phụng vụ Thánh Tẩy .Hội Thánh đón nhận các anh chị em tân tòng và toàn thể cộng đoàn lặp lại những lời cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.

Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể. Cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong Bí tích Thánh Tẩy, Hội Thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người, qua sự chết và Phục Sinh của Người, cho tới khi Người đến.

Trong 9 bài đọc có sẵn phải đọc ít nhất 3 bài Cựu Ước, trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất 2 bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất Hành.

2.2.Chính ngày Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh

Từ hôm nay cho đến hết Chúa Nhật Hiện Xuống, đọc kinh «Lạy Nữ Vương Thiên đàng».

Tại Việt Nam luật buộc rước lễ trong Mùa Phục Sinh là từ thứ Tư Lễ Tro cho đến hết Lễ Chúa Ba Ngôi «mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn, buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần.»

(Trích lịch CG 2016-2017 của TGP Sài gòn tr 72- 78)

2.3. Các bài đọc trong Thánh Lễ Phục Sinh trích trong:
– Cv 10,34 a . 37- 43; Cl 3,1- 4; Phúc âm Ga 20,1- 9
Ý chính : Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết . Ai tin vào Đấng Phục Sinh sẽ được cùng người hưởng phúc vinh quang.

Bài đọc 1: trích sách Công vụ tông đồ 10,34 a. 37 -43

Ý chính: các tông đồ tuyên xưng và làm chứng Đức Giêsu Kitô đã phục sinh .

Sách Công vụ Tông đồ thuật lại: ông Phê-rô lên tiếng nói:
«Quý vị biết rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.
Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi.

Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại.

Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội.”

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 20, 1-9

Ý chính : Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết. Người Môn Đệ Chúa thương đã thấy và đã tin.

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Thấy mộ trống bà nghĩ là người ta đã trộm xác Thầy mà không nghĩ Người đã Phục sinh.

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Chúa Giêsu phục sinh xảy ra lúc tảng sáng nhưng các môn đệ còn trong tình trạng « trời còn tối » chỉ khi họ gặp Đấng Phục Sinh mọi điều mới được sáng tỏ. Cái chết, nỗi đau và yếu đuối, hoài nghi đều được ánh sáng vinh quang của Đấng Phục Sinh chiếu soi.

Bài đọc hai trích thư Côlôsê 3, 1- 4

Ý chính: Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới để được hưởng phúc vinh quang cùng Đức Kitô.

Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu Côlôxê: hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa… chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.
Anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa.

Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

Thánh Phaolô viết thư này cho tín hữu Côlôxê vào khoảng năm 62, lúc đang bị tù ở Rôma. Lý do thúc đẩy ngài là những tin tức mà ngài đã được thông báo dân Côlôsê không còn coi Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ độc nhất nữa; bởi lẽ họ tin tưởng vào những cứu tinh khác hay vào những kiểu cách hành đạo không phải là của Hội Thánh.

Vì có cơn khủng hoảng này trong Hội Thánh ở thế kỷ I mà chúng ta có bức thư này của thánh Phaolô. Thư có ba phần chính là:
– Phần giáo thuyết (1,15-2,4)
– Đề phòng giáo lý sai lạc (2,6 – 3,4)
– Phần khuyên nhủ (3,5 -4,15)

Chương 3, 1-4 có tiểu mục : “ nguyên lý của đời sống mới: kết hợp với Đức Kitô Phục Sinh.” (Lời Chúa cho mọi người tr 2051- 2057)

Tóm lại ba bài đọc đều nói về Đức Kitô Phục Sinh. Ai tin vào Người sẽ được cùng Người hưởng phúc vinh quang.
Các tông đồ đã tuyên xưng và làm chứng cách long trọng và xác quyết rằng : Đức Giêsu Kitô đã phục sinh. (Bđ 1 .Cv 10,34 a . 37-43)

Đức Giêsu đã trổi dậy từ cõi chết. Các môn đệ đã thấy ngôi mộ trống và đã gặp Đấng Phục Sinh (Phúc âm Ga 20,1 – 9). Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Côlôsê hãy tìm kiếm những gì có giá trị vĩnh cửu trong khi chu toàn bổn phận trần thế để được hưởng phúc vinh quang với Đức Giêsu Phục Sinh (Bđ 2 Cl 3,1 4)

Thạch Vinh

Tham khảo :
NS. Nhịp sống Tin Mừng số tháng 4- 2017 Lời Chúa cho mọi người.