Thứ ba Tuần Bát Nhật Phục sinh

Đăng ngày

GNsP (18.04.2017) – Thứ ba Tuần Bát Nhật Phục sinh (Ga. 20, 11 – 18)

” Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng:

“Tôi đã trông thấy Chúa. … “

.

Con đã gặp được Chúa chưa?

Hay niềm vui vẫn chỉ là vay mượn!

Nếu con đã được gặp Chúa rồi,

con có thao thức ước vọng đi báo tin vui?

.

Bàn tiệc Nước Trời con đang say tham dự,

có nỗi ước ao nào mang tên “người khác cùng được chung” !

ánh sáng Phục Sinh sáng ngời con đang tận hưởng,

bàn tay nào con chia cho kẻ nơi tăm tối mịt mù?

.

“Tôi đã trông thấy Chúa”.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

18/04/2017