Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Đăng ngày

GNsP (19.04.2017) – Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh (CV. 3, 1 – 10).

“Vàng bạc thì tôi không có,

nhưng có cái này tôi cho anh,

là: nhân danh Ðức Giêsu Kitô Nadarét,

anh hãy đứng dậy mà đi!” .

.

Lạy Chúa xin dạy cho con biết,

anh em không cần con cho vàng bạc,

chẳng muốn con giỏi chuyện thế gian,

không thích con sành điệu những hàng hiệu,

ưa gì quen thuộc giới lắm tiền.

.

Lạy Chúa xin chỉ cho con biết,

thế giới này khao khát tình thương,

chờ nơi con lòng yêu mến Chúa hết tâm hồn,

đợi nơi con bàn tay đong đầy nhân ái,

Nhân danh Đức Giêsu thành Nadarét,

Đấng quyền năng giải thoát nỗi oan tình,

trỗi dậy phục sinh ngự chốn uy linh,

đưa cánh tay chở che người yếu thế.

.

Vàng bạc, tiền tài, tôi không có,

Nhân danh Đấng phục sinh, hãy nhận lấy bình an.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

20/04/2017