Lễ Thánh Marco Thánh Sử

Đăng ngày

GNsP (25.04.2017) – Lễ Thánh Marco Thánh Sử

“Các con hãy đi khắp thế gian,

rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật … ”

.

Có một vùng “thế gian” vẫn nằm trong vùng “khắp” của Chúa,

đó là thế giới truyền thông đang đói khát Lời.

Con mải mê đâu mà bỏ vùng này hoang vắng,

con ngại ngần gì mà ấp úng lảng xa.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

25/04/2017