Chúa Nhật III Phục sinh trên đường Emmau

Đăng ngày

GNsP (30.04.2017) – Trên đường Emmau (Lc. 24, 13 – 35)

“Người hỏi họ:

“Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?”

.

Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng:…”

.

Lạy Chúa,

Chúa lắng nghe chúng con trách móc,

kiên nhẫn nghe chúng con tỏ bày,

chẳng khi nào Chúa ngắt lời con.

.

Con không học nơi Chúa,

nhưng theo thói thế gian,

áp đảo anh em bằng lời lẽ gian tà,

bịt miệng lẫn nhau không cho lên tiếng nói.

.

Con tìm cách loại trừ kẻ không cùng quan điểm,

Dùng đủ thói lưu manh lèo lái anh em.

.

Bao giờ con biết quay đầu,

học nơi Thiên Chúa phép mầu tình yêu ?

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

30/04/2017