Ý NGHĨA CỦA CHÚA NHẬT III PHỤC SINH A

Đăng ngày

GNsP – Tìm hiểu thánh lễ: 13. Ca nhập lễ.

Chúng tôi đã nói rằng chỉ có một thánh lễ duy nhất và chúng tôi sẽ có dịp nhắc lại điều đó. Có thể nói thánh lễ nào cũng như nhau cả, bởi vì làm tái hiện hiến tế duy nhất của Chúa Kitô. Nhưng thánh lễ làm tái diễn Hiến Tế ấy cho những người sống ở những thời đại  khác nhau, và họ cũng thay đổi nữa, tái hiện cho Giáo Hội vẫn đang tiếp tục sinh sống, phát triển, vẫn không ngừng sống lại các giai đoạn trong lịch sử cứu độ. Vì thế, chung quanh cái nòng cốt duy nhất, là lặp lại Bữa Tiệc Ly, Thánh lễ còn những phần thay đổi để làm sáng tỏ những phương diện  khác nhau, hoặc những giai đoạn kế tiếp nhau của mầu nhiệm cứu chuộc. Phần thay đổi này gọi là phần riêng của thánh lễ (Proprium).

Bài đầu tiên trong phần riêng mỗi thánh lễ là bài hát đang khi linh mục bước vào hành lễ. Thực sự đây phải là một bài để hát lên, vì thánh lễ không phải một cuộc mặc niệm người chết, mà là một buổi lễ mừng, một đại lễ vui tươi và hăng say . Ca nhập lễ thường là một Thánh Vịnh được chọn lọc cho thích hợp với ngày lễ hay với mùa Phụng Vụ, nhưng phần đặc sắc của nó là câu tiền xướng. Câu tiền xướng có thể là một câu rút trong Kinh Thánh, như tiền xướng của ca nhập lễ Giáng sinh là: «Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban cho chúng ta…» (Isaia 9,6). Câu chủ đề này được lập đi lập lại sau mỗi khúc Thánh Vịnh. Khi cuộc rước vào nhà thờ đã xong ( bởi vì chỉ hát trong suốt khi rước mà thôi ) thì hết Thánh Vịnh bằng câu:« Sáng danh Đức Chúa Cha….» rồi hát lại tiền xướng một lần chót nữa .Thay vì ca nhập lễ ghi trong sách lễ, có thể hát một bài thích hợp với tính chất riêng của ngày lễ hoặc của mùa phụng vụ, miễn là bài hát được Hội đồng Giám mục chấp nhận.

Khi thánh lễ cử hành một cách đơn giản, và khi không sẵn ca đoàn có thể hát đúng theo bài ca nhập lễ, thì không đọc câu tiền xướng  như điệp khúc nữa, và cũng không nên đọc Thánh Vịnh, vì đó là để hát.  Lúc đó chỉ nên đọc nguyên câu tiền xướng mà thôi, vì nội dung câu đó đã có giá trị gợi ý .  Rồi linh mục có thể chú giải vắn tắt các câu tiền xướng, để dẫn đưa Cộng đoàn một cách trực tiếp và linh động vào tinh thần của cuộc hành lễ.

(trích tìm hiểu thánh lễ của A.M Roguet bản in roneo,  không ghi dịch giả)

 

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH A

Ba bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhật III Phục Sinh A trích trong:

  1. Cv 2, 14.22b-33    2.   1 Pr 1, 17-21       3. Phúc âm: Lc  24,13-35

 

Ý chính: Đức Giêsu Kitô đã phục sinh. Đã hiện ra với hai môn đệ Emmau trong bữa ăn hiệp thông

 

Bài đọc 1 :  Trích sách Công vụ tông đồ 2, 14.22b-33

Ý chính:   Ông Phêrô nói với dân chúng rằng: Chính Đức Giêsu đã bị kẻ dữ đóng đinh vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại và điều này chúng tôi xin làm chứng.

Ông Phêrô đứng chung với Nhóm Mười Một nói : Thưa anh em miền Giuđê và tất cả những người đang cự ngụ tại Giêrusalem, biết cho rằng, Đức Giêsu Nadarét, là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Thiên Chúa đã cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Người đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi.

Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi.

Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng.

Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.

Phúc âm theo Thánh Luca 24, 13-35

Ý chính:  Hai môn đệ trên đường Emmau đã nhận ra Chúa Phục Sinh  khi Người bẻ bánh .

Luca là vị thánh sử duy nhất đã kể lại câu chuyện hai môn đệ làng Emmau rời bỏ nhóm Môn Đệ Đức Giêsu ở Giêrusalem về Emmau cách Giêrusalem chừng 11 cây số,  vì thất vọng chán nản mất niềm tin. Đấng Phục Sinh đến đồng hành với họ lúc nào không hay.

Trong câu chuyện Tin Mừng này có 3 chủ đề :

  1. Trước hết, Chúa Giêsu muốn dạy và giúp hai môn đệ làng Emmau hiểu Kinh Thánh cách chính xác. Vì các ông đã đọc mà không hiểu . Chính Chúa Giêsu đã giảng bài giảng phục sinh đầu tiên cho các ông.
  2. Kế đến là bữa ăn tối sau đó với hai ông. Đây chính là âm hưởng của Bữa Tiệc Ly bổ túc cho bài giảng lúc Chúa đồng hành với hai ông trên đường Emmau . Bữa ăn đã làm cho bài giảng thấm vào trái tim hai môn đệ này.
  3. Cuối cùng, Chúa Giêsu cố gắng mô tả những kẻ theo Người như một cộng đoàn hiệp nhất trong niềm tin, quây quần chung quanh một bàn ăn.

Khi Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người nhưng Người lại biến mất. Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: “Chúa sống lại thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon”.

Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Bài đọc 2 : trích thư 1 Phê rô 1, 17-21

Ý chính: Anh em được cứu chuộc nhờ Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.       Thiên Chúa là tác nhân chính trong mọi công trình liên quan đến Đức Giêsu, đã cho Đức Giêsu đến giữa muôn người đã làm cho Đức Giêsu phục sinh từ cõi  chết hầu khơi lên niềm hy vọng nơi tâm hồn chúng ta, những kẻ tin. Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát , nhưng anh em đã được cứu chuộc  nhờ Máu Châu Báu của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Giêsu Kitô.

Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.

Tóm lại, ba bài đọc đều nói về Đức Giêsu Kitô đã phục sinh thật rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông Phêrô đã xác quyết như thế  và tất cả các môn đệ xin làm chứng về điều này (Bài đọc 1 Cv 2, 14.22b-33)

Đặc biệt hai môn đệ trên đường Emmau đã được Đấng Phục Sinh đồng hành, giúp các ông hiểu Kinh Thánh cách chính xác, củng cố niềm tin cho các ông. Rồi bữa ăn hiệp thông ấm áp,  Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho họ.

Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người nhưng Người lại biến mất. Các ông vội vã trở lại Giêrusalem, gặp các môn đệ khác và thuật lại việc mình nhận ra Người thế nào.(Phúc âm Lc 24, 13-35)

Anh em được cứu chuộc nhờ Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô  đã chết và đã Phục sinh . Đó là Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. (Bài đọc 2 . 1 Pr 1, 17-21)

 

Tham khảo: Ns. Nhịp sống Tin Mừng số 4 tháng 4 2017

24- 4 -2017 trong Năm Thánh Đức Mẹ Fatima.

 

CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN NHẬN (Cv 20, 35)

Hôm thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh vừa qua 22- 4 -2017 tôi đã tìm đến Tu hội Chúa Giêsu để trao một món quà nhỏ của một ân nhân ẩn danh giúp tu viện xây dựng trụ sở.

Chả là năm ngoái tôi được mời đến tham dự lễ giỗ Cha GB Trần Ngũ Nhạc hiệu trưởng trường Trung Tiểu học An Lạc. Thánh lễ được một linh mục Tu hội Chúa Giêsu cử hành tại nhà nguyện nhỏ của Tu hội. Sau thánh lễ, cha kêu gọi những người hiện diện giúp đỡ xây dựng Tu hội . Lời kêu gọi rất cảm động, thiết tha và thân tình, rồi trao cho mỗi người một bao thư in lời giải thích.

Đại khái là Tu hội được thành lập tại đây từ năm 1973.

 Sau năm 1975 trụ sở của Tu hội bị giải tỏa các tu sĩ phân tán mỗi người một ngả.Gia nhập Tu hội các dòng tu khác hay đến giáo phận khác.

Gần đây mới quy tụ lại được nhưng chưa có trụ sở. Hiện các tu sĩ đang phải ở nhờ nơi trước đây Tu hội là chủ sở hữu.

Nay sau một thời gian dài thương lượng, Tu hội đã mua được một khu đất rộng 2.854 m2 ở huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh với giá 2 triệu đồng/m2 tổng số tiền là 5 .708.000.000 VNĐ ( 5 tỷ 708 triệu tương đương 285.400 USD, trả trong 5,5 tháng (từ 18- 8- 2016 đến 01- 2- 2017) Tu hội mới có 500 triệu tương đương 25.000 USD.

Do đó Tu hội gửi thư này đến quý cha và quý vị xin rộng lòng giúp đỡ và cổ võ cho nhiều và công tác làm ân nhân của Tu hội Chúa Giêsu 1m2 đất (2 triệu đồng VN tương đương 100 USD). 2m2… 10m2… 100m2 để Tu hội có thể thanh toán theo tiến trình, lập được cộng đoàn tu và điểm truyền giáo, dấn thân cho sứ mạng cao cả của Giáo hội là đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người già neo đơn, người nghèo công nhân, sinh viên, không phân biệt lương giáo hầu làm sáng danh Chúa phục vụ tha nhân và cứu rỗi các linh hồn.

Tu hội  cần mua khu đất để lập  cộng đoàn tu và làm công việc truyền giáo qua các hoạt động xã hội phục vụ người già neo đơn…”

Từ khi  nhận lời kêu gọi này (9-2016) tôi vẫn canh cánh bên lòng tìm cách đóng góp. Nay có một ân nhân ẩn danh nhờ tôi chuyển Tu hội  sự giúp đỡ 1m2, tôi chuyển đến Tu hội.

       Đến nơi, tôi hỏi thăm sơ sơ được biết tu hội còn nợ 2 tỷ 700 triệu nữa đang  đi xin các nơi để thanh toán cho chủ nợ người ta cũng đang đòi.

Hiện Tu hội có 05 linh mục và 15 Tu sĩ.

Tôi ra về tạm hài lòng về vì đã chuyển tới Tu hội  món quà nhỏ . Thầy Thương nhận và ghi : “ Dòng chúng con xin chân thành cảm ơn quý ân nhân . Tu hội chúng con luôn cầu nguyện cho quý ân nhân hàng ngày.”  Người nhận:  Thầy Thương

Hôm nay ghi lại mấy dòng này, tôi xin tiếp lời Tu hội  gửi đến quý vị xa gần, nhất là những cựu học sinh An Lạc thân yêu đang sinh sống ở khắp nơi, nếu có thể, có khả năng, cố gắng giúp Tu hội vượt qua khó khăn này bằng cách đóng góp vật chất và lời cầu nguyện  vì Lời Chúa đã dạy trong Kinh thánh:  “ cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20, 35).

Thạch Vinh