Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 5/2017

Đăng ngày
Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 5/2017
(Danh sách được lập từ ngày 1 đến 31/5/2017)
1. Anh chị Tấn
2. Nhóm tình thương nối kết
3. Quảng, Boston Mỹ
4. THI KIM THU VU, ÚC
5. Nguyễn thị Kim Quy
6. Bà Thu Trần
7. Cô Diệu Thanh, Úc
8. 1 KB/ Sydney / Australia
9. Cụ Nguyễn Hoàng
10. Kiều Văn Thịnh
11. Trần Ngọc Long
12. Laurent Nguyễn
13. Chương, Gx. Bùi Phát
14. Lisa Nguyễn
15. Nguyễn Thị Bích
16. Nhật Trương
17. Cô Sang
18. Ông bà Toàn Lê, Mỹ
19. TRANG NGHIEM
20. Chị Thủy, GDTS
21. BINH NGOC TRAN, MỸ
22. Nguyễn Thụy Mai Phương (qua cô Mai Sa Đéc)
23. Nguyễn Ngọc Gần (qua cô Mai Sa Đéc)
24. James Nguyen, Mỹ
25. Bạn Cô Thanh, Cali
26. Vũ thị Nga
27. Nguyễn thị Ngọc Dân
28. Marie Hummert
29. Ông Kỳ Quang Liêm
30. Nguyễn Huy Ánh
31. Nguyễn Hòa Liêm
32. Ông bà Đức Vững
33. Danielli Iglesias
34. Lương Mộng Trinh và các bạn
35. Ngô Quang Võ
36. Trần Liệu và các bạn, Mỹ
37. Chị Loan
38. Giuse Nguyễn Thanh Bình
39. Nguyễn văn Nho, Mỹ
40. Lê Phước Hoan
41. Tuyết Trần
42. Nguyễn thị Lan, Mỹ (qua cha Giám tỉnh Giuse Bích)
43. Giuse Bùi văn Kháng
44. ông Việt
45. Nhóm Bô Lão, Đức
46. Khiết Minh
47. Anh Tình
48. Đỗ thị Dinh Ngôn
49. 4 vị ẩn danh khác
Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn
Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Đt: 0932.008.601