Thứ bảy tuần VII Phục sinh

Đăng ngày

GNsP (03.06.2017) – Thứ bảy tuần VII Phục sinh (CV.28, 16 – 20. 30 – 31)

“Suốt hai năm tròn,

ông Phaolo ở tại nhà ông đã thuê,

và tiếp đón tất cả mọi người.”…

.

Ông Phaolo vị tông đồ siêu bạt của Hội Thánh,

khi thực hiện sứ mạng loan báo Tin Mừng ở Roma,

kinh đô đế quốc đầy phương tiện sang trọng,

ông đã chọn nếp sống đơn giản, nghèo nàn.

.

Đức Maria, ngày hôm nay chúng ta kính nhớ,

cả cuộc đời là những chuyến viếng thăm người đói khát,

luôn bên cạnh những ai khốn khó cô đơn.

.

Tôi, hôm nay đang sử dụng những gì ?

căn phòng tôi ở và những gì tôi đang sở hữu.

Có “xứng tầm” “nhà truyền giáo – thừa sai” không ?

.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

03/06/2017