CHÚA NHẬT XV TN NĂM A

Đăng ngày

21. TÌM HIỂU THÁNH LỄ – 21. Tại sao lại đọc bài đọc Cựu Ước? (tiếp)

Thạch Vinh

Trong Mùa Vọng –  Giáng Sinh-  Hiển Linh, các bài đọc Cựu Ước còn được chọn theo một nguyên tắc khác nữa:  đó là các lời tiên tri về Đấng Cứu Thế. Có người sẽ nói : các lời tiên tri này đã thực hiện nơi Chúa Kitô rồi, nên không thể còn liên hệ gì đến ta nữa. Không đúng thế! Các lời tiên tri kia mới chỉ thực hiện một phần, khi Chúa đến lần thứ nhất, nhưng các lời đó còn phải được thực hiện đầy đủ, khi Chúa đến lần thứ hai, mà chúng ta còn phải chờ đợi, do đó sự mong chờ của các tiên tri vẫn là sự mong chờ của chúng ta. Vì thế,  trong Kinh Tin Kính ta nói về Chúa Thánh Thần rằng: “ Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy”. Các tiên tri đã chờ đợi Đấng Cứu Thế mà nay chúng ta không chờ đợi nữa, họ không biết ai là Đấng Cứu Thế , còn chúng ta thì đã biết tên Ngài. Nhưng khi chờ đợi  và loan báo về Ngài , các tiên tri đã dạy cho chúng ta biết Đấng Cứu Thế ấy là người thế nào, và các ông giúp chúng ta hiểu biết Ngài hơn. .

Những gì vừa trình bày trên riêng về các tiên tri cũng đúng về tất cả Cựu Ước,   vì toàn thể Cựu Ước  báo trước và hướng về Chúa Kitô, nghĩa là nói về Chúa Kitô, về Đấng Cứu Thế. Khi sống lại (Phục Sinh) Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trên đường đi Emmau:  “ Lòng trí các ông thật chậm tin mọi điều các tiên tri đã nói!…và bắt đầu từ Mô sê qua tất cả các tiên tri, Ngài giải thích cho họ các điều mà toàn bộ Sách Thánh đã nói về Ngài” ( Lc 24, 25-29 ).Khi hiện ra với các tông đồ, ngài  cũng nói : “ Đây là những lời Ta đã nói với các ngươi, khi Ta còn ở giữa các ngươi là: mọi điều đã chép về Ta trong luật Môsê, trong các tiên tri và thánh vịnh, phải thực hiện.( Lc 24, 44)

Thực ra, vì Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, và là tác giả của mọi lời mạc khải, nên phải nói rằng  : Không phải Ngài chỉ dùng nhiều tác giả trong các sách Cựu Ước để nói về Ngài,chính là Ngài nói, chính Ngài còn nói cho chúng ta bây giờ. Hiến chế về phụng vụ dạy: trong các cuộc cử hành phụng vụ:  Chúa Kitô hiện diện trong Lời Ngài, vì chính là Ngài nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Giáo Hội”, mà không phải chỉ nguyên khi đọc Phúc Âm hoặc Tân Ước mà có khi đọc Cựu Ước nữa. ( số 7)

Dĩ nhiên Cựu Ước chưa hoàn hảo, luân lý của Cựu Ước đôi khi còn thô sơ, nhất là Luân lý mà chúng ta thấy trong các hành động do Sách Thánh để lại. Chúng ta không được coi sự mặc khải mới chỉ được phác họa đó như một cái gì tuyệt đối, như có một số giáo phận trách các Kitô Hữu đã lấy ngày Chúa Nhật thay thế ngày sa-bát của người Do Thái. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa mạc khải cách tuần tự, để dạy từ từ và chỉ hoàn tất mạc khải trong Chúa Kitô. Nhưng chúng ta cũng đừng sợ rằng: phụng vụ biến chúng ta thành người Do Thái, vì nếu có đọc Cựu Ước cho ta nghe thì cũng là đọc cùng với những bản văn Tân Ước như sách Công Vụ, các Thánh Thư, sách Khải Huyền và nhất là Phúc Âm. Chúng ta không tách rời rể và thân cây (Cựu Ước) ra khỏi hoa và trái của cây (Tân Ước).

Trích : Tìm Hiểu thánh lễ của A. M. Roguet, bản in Ronéo, không ghi dịch giả.

13/7/2017 Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba tại Fatima

  1. LỄ CHÚA CỨU THẾ (Chúa Nhật Thứ Ba Trong Tháng Bảy)

 

CHÚA LÀ ĐẤNG CỨU THẾ (Ga. 3, 13-18.21)

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

Mỗi lần cử hành Lễ Chúa Cứu Thế, một thánh lễ được Nhà Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới mừng một cách hết sức trọng thể vào ngày Chúa Nhật thứ ba trong tháng bảy. Tôi vẫn như có một cái gì đó thật lạ lùng, thật diệu kỳ và khó diễn tả, thôi thúc tôi nói về Chúa Cứu Thế, diễn tả về một con người có tên Giêsu, một con người là Thiên Chúa, nhưng lại là người thật. Viết về Ngài, nói về Ngài là sứ mạng của tôi, một linh mục mang danh hiệu Chúa Cứu Thế…Diễn tả về Chúa Giêsu chắc chắn chẳng có ngôn từ nào có thể lột hết được tất cả những gì cao quí nhất của Ngài hay nói một cách khác, con người không thể nào nói hết được về Ngài. Chỉ có tình yêu dành cho Ngài, mới nói được vài nét về Ngài…

CHÚA CỨU THẾ

Mỗi lần bài hát  Chúa Cứu Thế  vang lên :” Lạy Vua Cứu Thế là Hoàng Đế chiến thắng vinh quang. Nguyện xin nung đốt sáng lòng mến yêu. Hầu con nên xứng vị thần sứ trung kiên qua muôn nguy biến truyền Tin Mừng”,

Tôi luôn cảm nghiệm một Vị Thiên Chúa thật oai hùng, nhưng cũng thật nhân hậu, một Thiên Chúa ở trên cao nhưng lại là một Thiên Chúa hết sức gần gũi con người đến nỗi đã mặc xác phàm làm người để chia sẻ kiếp sống làm người như mọi người, chỉ trừ tội lỗi.

Vị Thiên Chúa như trong Cựu Ước đã cứu Đavít và qua Đavít Thiên Chúa đã cứu dân của Ngài ( 2 Sm 3, 18 ). Thiên Chúa đã cứu con cái Giacóp qua tay Giuse ( Stk 45, 5 ), cứu Noe khỏi nạn lụt đại hồng thủy ( Kn 10, 4; Stk 7, 23 ).  Ngoài Thiên Chúa ra không có một Đấng cứu rỗi nào khác cả ( Is, 43, 11; 47, 15; Os 13, 4 ). Thiên Chúa là Đấng tạo nên ơn cứu rỗi, Người sẽ cứu những kẻ nghèo bị áp bức ( Tv 72, 4.13 ). Tuy nhiên, ơn cứu rỗi được mạc khải rõ ràng trong Tân Ước. Thiên Chúa đã sai con của Người đến trần gian để ai tin vào con của Người sẽ được ơn cứu độ ( Ga 3, 16 ).

Một trẻ thơ chào đời để cứu ta. Một người con được ban cho nhân loại. Người mang quyền bính ở trên vai. Danh hiệu Người là Cố Vấn kỳ tài ( Is 9, 6 ). Chúa Giêsu Nagiarét, là Đấng Cứu Thế như Tin Mừng thánh Luca viết:” Thiên Chúa cứu rỗi loài người, Đức Kitô là Đấng cứu rỗi chúng ta “

(Lc 2, 11) và thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma xác định :” Tin Mừng mang ơn cứu rỗi đến mọi tín hữu “ ( Rm 1, 16 ). Chúa Giêsu hiện thân của ơn cứu rỗi, đã hoàn tất ơn cứu độ của Người nơi thập giá, bằng cái chết hoàn toàn tự hiến, theo ý Chúa Cha :” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu “ (Ga 15, 13 ). Chính nhờ cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đức Kitô đã trở nên cho chúng ta “ nguyên lý cứu rỗi đời đời “ ( Dth 5, 9 ). Vì “ Ơn Cứu chuộc nơi Người chan chứa “ ( Tv 129, 7 ).

TƯỚC HIỆU CỨU THẾ NÓI GÌ CHO CHÚNG TA ?

Với tước hiệu cao vời Cứu Thế, Cứu Rỗi, Cứu Độ, Chúa Giêsu là trung tâm của mọi nguồn ơn phúc. Trong bài hát : “ Exultet ”, Hội Thánh ca mừng tội hồng phúc bởi vì nếu không có sự sa ngã của con người thì Thiên Chúa đâu cần sai Con của Người xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Chính tội lỗi của thế gian đã chạm tới lòng thương bao la của Thiên Chúa, do đó, Thiên Chúa không bỏ rơi con người, Ngài yêu thương con người, yêu thương loài người như điên như dại, nghĩa là Ngài yêu thương loài người không thể nào kể cho xiết, nên Ngài đã sai Con của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế gian, ngự trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria bởi phép Chúa Thánh Thần để yêu thương và cứu rỗi nhân loại yếu hèn, tội lỗi. Bởi vì, ơn cứu chuộc chỉ có thể có được nơi Chúa Giêsu Nagiarét và là Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Nơi thập giá và nơi con người của Chúa Giêsu, ơn cứu độ mới chan hòa và tỏa khắp mọi người.

Chúa Giêsu nhắn nhủ mọi người :” Phải sám hối đền tội đúng lúc, nếu người ta không muốn hư mất “ ( Lc, 13,3.5 ) và “ Phải vào qua cửa hẹp, nếu người ta muốn được kể vào số những kẻ được cứu rỗi “( Lc 13, 23 tt ).

Trong Sách công vụ các tông đồ, thánh Luca còn cho biết :” Tin Mừng là Lời cứu rỗi “ ( Cvsđ 13, 26 ) hay “ Điều kiện để được cứu rỗi là lòng tin nơi Chúa Giêsu “ ( Cvsđ 16, 30 tt. Mc 16, 16 ).

Thánh Luca cũng nhấn mạnh kêu Danh Chúa Giêsu cũng được cứu rỗi  (Cvsđ 2, 21; Gal 3, 5 ). “ Ơn sủng của Đức Kitô sẽ cứu con người “ ( Cvsđ 15, 11 ). Như thế, chính tước hiệu, danh của Chúa Giêsu, lòng tin và ơn sủng của Đức Kitô sẽ cứu độ con người.

Và lời ca trong bản nhạc:   Chúa Cứu Thế. (Mon Rédempteur) : « Mẹ Maria lòng Mẹ chan chứa yêu đương. Trọn đời chung công với Chúa Cứu Thế Chí Thánh. Cứu đời chìm sa ngụp trong tội ác xấu xa. Giúp con ngày đêm bên Chúa quyết chí chiến đấu. Xin vâng xông pha đi đấu tranh. Ôi Maria, xin vâng… » đã thắp lên trong tâm hồn các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế và mọi người biết Chúa ngọn lửa đức tin tuyệt vời để tất cả sống cho Chúa Cứu Thế và như Chúa Cứu Thế. Amen.