Đức: 162.000 người rời Giáo hội, 537 giáo xứ đóng cửa trong năm 2016

Đăng ngày

#GNsP – 162,093 người Công giáo đã rời Giáo hội Đức trong năm 2016 – giảm so với con số 181.925 người rời Giáo hội vào năm 2015.

Đây là số liệu thống kê từ Hội đồng Giám mục Đức công bố hôm 21/7.

28,5% người Đức theo Công giáo, và số người Công giáo đang ở mức 23,582,000, giảm so với con số 27.533.000 vào năm 1996.

Có 537 giáo xứ phải đóng cửa vào năm 2016. Trong hai thập kỷ qua, có hơn 3.000 giáo xứ phải đóng cửa, giảm từ 13.329 giáo xứ xuống còn 10.280 giáo xứ.

Hiện tại, Giáo hội Đức có 13.856 linh mục, sụt giảm so với con số năm trước là 14.087 linh mục. Tỷ lệ người tham dự lễ Chúa nhật là 10,2% vào năm 2016, giảm so với tỷ lệ 10,4% vào năm 2015.

Những con số thống kê khác:

– Số lượng người rửa tội giảm từ 259.313 người năm 1996, xuống còn 171.531 người vào năm 2016. Tuy nhiên, số lượng người rửa tội đã tăng trong hai gần đây.

– Số người trưởng thành cải đạo sang Công giáo giảm từ 3.860 người năm 1996, xuống 2.574 người vào năm 2016, và số người trưởng thành trở về lại Giáo hội giảm từ 6.981 xuống còn 6.461.

– Số người Rước lễ lần đầu tiên giảm hơn 100.000, từ 291.317 năm 1996 xuống còn 176.297 vào năm 2016.

– Số đám cưới Công giáo giảm từ 79.453 xuống còn 43.610.

– Số đám tang Công giáo cũng giảm từ 286.772 xuống còn 243.323.

GNsP (theo Catholic Culture)

http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=32179