Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 8/2017

Đăng ngày

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 8/2017

1. Châu, Norway (qua cha BT Hùng)
2. Lê thị Ngọc Diễm
3. Chị Mimi, Cannada
4. Vũ Ngọc Yến, Tây Đức
5. Phạm Đức Vịnh, Mỹ
6. Vinh Vu, Mỹ
7. Kiều văn Thịnh
8. Hiếu Robert, Pháp
9. Chị Quỳnh, Biên Hòa
10. Ti Nguyễn
11. Bà Mười Ba
12. Bà Mười Bốn
13. HUNG NGOC NGO
14. Trần Thường Quảng, Nauy
15. Trúc Trần
16. Phạm Bá Quý, Úc
17. Cha Tất Thắng, DCCT Denver
18. Hội tương trợ gia đình Công Giáo, Úc
19. Thu Lan
20. Nguyễn thị Ngọc Dân
21. Nguyễn Văn Minh
22. Ông bà Nghĩa Thoa
23. BINH THANH NGUYEN
24. Cô Chúc
25. Chị Thủy, TSGD
26. Lê Văn Sự và các bạn
27. Nguyễn Tấn Ngọc, Pháp
28. Ông bà Hồ Lưu, Mỹ
29. Vũ Hương và các bạn, Mỹ
30. Bà Đức Vĩnh
31. Nguyễn Hoàng
32. 1 người ở Mỹ (qua cha Trí)
33. Anh Hiếu, Sài Gòn
34. Đaminh Phạm văn Thuyết, Mỹ
35. Marie Humnert
36. Cô Mai Đỗ
37. 1 người ở Úc (qua chị Lụa)
38. Tri D. Pham
39. BINH THANH NGUYEN
40. K25 TVBQGVN (Quý Đào)
41. Đavid Nguyễn, Đức
42. Bà Tâm, Mỹ
43. Bà Hoa (qua Cha Giám tỉnh Giuse)
44. Trần Mai Trang
45. 1 người ở Mỹ (qua cha Thuận)
46. Chị Thủy, TSGD
47. Trần thị Đức, Canada
48. MAU VAN HOANG
49. Ông Bà Nguyễn Văn Lực, Anh
50. Huỳnh Văn Tân
51. Đỗ Hữu Dũng, Canada
52. 4 vị ẩn danh khác

Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn
Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Đt: 0932.008.601