CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Đăng ngày

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

               Thạch Vinh

  1. Tìm hiểu thánh lễ. 28. Lời nguyện giáo dân (tiếp theo)

Sau nữa, đó là lời nguyện chung vì các ý cầu xin. Để mặc chúng ta, chúng ta thường chú trọng đến những ý cầu xin ích kỷ, vụ lợi, và nhỏ nhen. Nhưng vì là phần tử của Hội Thánh phổ quát, mà cộng đồng nhỏ bé của ta là dấu hiệu hữu hình, chúng ta phải cầu cho những vấn đề chung của Hội Thánh: sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, việc truyền giáo, các ơn thiên triệu, phải cầu cho một ý nguyện của Đức Thánh Cha, của cộng đoàn Giám mục, của các giám mục chúng ta. Đó là loại thứ nhất trong bốn loại ý nguyện phải có trong Lời nguyện giáo dân, để xứng với danh hiệu là Lời nguyện chung.

 Hai loại ý nguyện thứ hai và thứ ba hướng tới những gì ở ngoài Giáo hội. Loại thứ hai nhằm cầu cho lãnh vực trần thế: các nhà cầm quyền, hòa bình, thịnh vượng cho muôn dân, sự tự do và thăng tiến con người. Điều đó vượt ra ngoài giới hạn của Giáo hội, nhưng cũng là mối quan tâm của Giáo hội. Thánh Phaolô đã nói về điều này trong một đoạn bất hủ mà có lẽ dựa vào đó, Giáo hội, đã đặt ra lời nguyện giáo dân: “ Tôi truyền trước hết, là phải dâng lời khẩn xin, cầu nguyện, van nài, tạ ơn cho hết mọi người, cho vua chúa, và mọi nhà cầm quyền, để chúng ta được sống một đời yên hàn ổn định, trong đạo đức và đứng đắn. Đó là điều đẹp lòng Chúa, Đấng cứu độ chúng ta. Ngài muốn cho hết mọi người đều được cứu độ và nhận biết được sự thật (1, Tim 2,1-4 )

Nếu “Giáo hội là một thứ bí tích nghĩa là dấu hiệu và dụng cụ của sự kết hợp mật thiết với Chúa và sự kết hợp của thân thể nhân loại, và chia sẻ thân phận trần gian của thế giới”, nếu “ Giáo hội là như men, và có thể nói như linh hồn của tất cả nhân loại ” (Hiến chế một vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay, số 40), thì hiển nhiên Giáo hội phải quan tâm tới mọi vấn đề trọng đại của nhân loại.

 Loại thứ ba cũng giống như loại trên, vượt trên giới hạn của Giáo hội, là loại cầu cho mọi người đang đau khổ: cá nhân, gia đình và dân tộc, những người nghèo đói và chưa được mở mang, dốt nát, bệnh tật, bị tù đày, đang hấp hối và đã từ trần v.v…

Sau cùng, loại thứ bốn, cầu cho cộng đoàn đang tham dự thánh lễ, không phải vì Cộng Đoàn có người này, người kia, nhưng vì cộng đoàn có nhiệm vụ làm chứng cho Chúa Kitô và Phúc Âm của Ngài.

Đôi khi người ta phải làm là phụng vụ có vẻ “siêu” quá, có vẻ trừu tượng, ở ngoài thời gian. Thực ra, phụng vụ trước hết là cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô, mầu nhiệm Phục sinh, có vị trí trong lịch sử, và làm cho lịch sử tiến bước, nhưng phụng vụ cần phải được biểu thị bằng những kiểu nói trong Kinh thánh, hoặc kiểu nói chung chung, để có thể thích hợp với mọi người. Tuy nhiên, phụng vụ cũng liên kết với mọi quan tâm, mọi ước vọng, mọi đau khổ của con người. Trong phụng vụ có hai lúc, hai thành phần thực sự, minh chứng rằng phụng vụ quan tâm đến toàn thể con người, ngay trong những gì cụ thể và hiện tại nhất: đó là bài diễn giảng và Lời nguyện giáo dân.

 Chúng ta không nên để bài giảng và Lời nguyện đó biến thành chuyện thời sự hoặc tranh luận, gây chia rẽ giữa các tín hữu.

 Trái lại, phải làm cho họ quan tâm đến mọi thực tại của loài người.

Vì thế, không nên tìm cách biến thánh lễ thành một thứ bài minh chứng có hệ thống, dựa theo một đề tài, vì như thế là làm mất tính cách mầu nhiệm và thi vị;  tuy nhiên, người giảng cũng nên đưa vào Lời nguyện giáo dân một vài ý nguyện, để biến những điều đã nói trong bài giảng thành lời nguyện.

Đến đây kết thúc phần Phụng vụ Lời Chúa. Khi mời gọi giáo dân đón nhận chân lý mạc khải và dấn thân vào cuộc đấu tranh cho Nước Chúa được mở mang, phụng vụ Lời Chúa đã sửa soạn cho giáo dân đi ngay vào hiến tế, không phải như khán giả, nhưng như người cộng tác, có quyền dâng lễ, và dâng mình với Chúa Kitô cho tất cả anh em.

Trích: Tìm hiểu thánh lễ của A.M Roguet bản in róneo, không ghi dịch giả.

 Kỳ tới: Phụng vụ Thánh Thể.  A. Trình bày lễ vật

  1. Lời Chúa Chúa nhật XXIII thường niên năm A

Ba bài đọc trong thánh lễ trích trong:

  1. Trích sách Êdêkien 33, 7-9
  2. Trích thư Rôma 13, 8-10.
  3. Trích Phúc Âm theo Thánh Mátthêu 18, 15-20

 

  • Bài Ðọc I. Trích sách Êdêkien 33, 7-9           

Ý chính : Phải sửa lỗi cho anh em mình.

Chúa giao trách nhiệm cho ngôn sứ Êdêkien sửa lỗi cho anh em mình:“ Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israen. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết. Ta phán: “Hỡi kẻ gian ác, chắc chắn ngươi sẽ phải chết ”; mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó  từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó: ngược lại , nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.”

Ngôn sứ hay người lãnh đạo cộng đoàn Dân Chúa phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa vì phần rỗi của anh chị em mình. Các ngài như người lính gác phải luôn tỉnh táo sửa lỗi cho anh chị em thuộc quyền, để những người này khỏi hư mất.

  • Bài trích Phúc Âm theo Thánh Mátthêu 18, 15-20

Ý chính:  Việc sửa lỗi cho anh em để họ quay về là điều phải làm.

Chúa Giêsu dạy các môn đệ Ngài, phương thức sửa lỗi cho anh chị em trong cộng đoàn theo ba cấp độ:  cá nhân với đương sự, đương sự với đại diện cộng đoàn, và đương sự với Hội Thánh. Chúa dạy :

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng không nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

Phúc Âm hôm nay Chúa dạy, ba cấp độ giúp người anh em trong cộng đoàn được hoán cải quay về nẻo chính đường ngay. Cụm từ “người anh em” ở đây ám chỉ một thành viên khác trong Hội Thánh. Nếu người anh em trót phạm tội, anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi, nghĩa là sự gặp gỡ riêng tư này mới chỉ được coi là nghi vấn thôi. Nếu thành công thì không ai bị mất mặt, chưa ai biết.

Cấp độ thứ hai là đưa ra bán công khai khi có thêm hai hay ba người nữa vào cuộc để hòa giải và có giá trị ràng buộc theo luật pháp và có giá trị ràng buộc theo luật pháp vì đã có nhân chứng theo luật định

(x. Đnl 17, 1-7, đòi có ít nhất hai nhân chứng) Sau cuộc gặp riêng thất bại thì đều mong mỏi ở đây là thành công, để không phải đi tới bước không hay kế tiếp.

Nếu không xong thì cấp độ thứ ba liên quan đến cả Hội Thánh nghĩa là toàn thể cộng đoàn. Sự việc hoàn toàn công khai: Cả cộng đoàn sẽ là trọng tài. Nếu không xong nữa thì hậu quả sẽ là tuyệt thông, nghĩa là xác định người đó không còn thuộc về Hội Thánh nữa. Người ngoan cố bị loại ra khỏi cộng đoàn, bị coi như đã chết rồi. Đó là bị loại trừ, là hình phạt nặng nhất.

Chúa trao quyền “cầm buộc” và  “tháo cởi”cho Hội Thánh nên khi Hội Thánh tụ họp nhân danh Đức Kitô mà xét xử thì có Ngài hiện diện ở đó. Nhưng cộng đoàn vẫn mở ngỏ cánh cửa chờ đợi người có lỗi sám hối, quay về để vui mừng “tháo cởi” cho họ.

  • Bài Ðọc II . Trích thư Rôma 13, 8-10.

Ý chính : Yêu thương là chu toàn lề luật.

Thánh Phaolô khuyên : Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. Các điều răn cấm không được làm điều này điều kia đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.

***

Tóm lại ba bài đọc đều nói đến điều cơ bản là Hoà giải.

 Vị ngôn sứ lãnh sứ mạng của Chúa phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về phần rỗi của anh em mình. Cần thức tỉnh và can đảm mà sửa lỗi cho anh chị em, để họ khỏi bị hư mất (Bài đọc 1, Ed 33,7-9)

Yêu Thương là sẵn sàng tha thứ và giúp nhau sống tốt ơn gọi của mình. Việc sửa lỗi giúp cho anh em, người mắc lỗi trở thành người tốt, quay về hiệp thông với cộng đoàn, chứ không phải để loại trừ nhau. Chúa ban quyền “cầm buộc” và “tháo cởi” thì quyền “tháo cởi” vẫn là ưu tiên, vẫn là để được mở ngỏ, để cho chờ đợi người có lỗi hoán cải quay về (Phúc Âm Mt 18, 15- 20)

Yêu Thương Là sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng hòa giải, sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón người anh em quay về. Vì “yêu thương là chu toàn Lề Luật” mà.

Lạy Chúa là Cha toàn năng và hay thương xót, chậm bất bình và giàu lòng tha thứ. Xin cho chúng con biết lấy tình bác ái và kiên trì sửa lỗi cho anh em, và biết khiêm nhường nhận lỗi mình nữa, để tất cả chúng con trở thành con ngoan của Chúa .  Amen.