TÂM TÌNH CỦA ĐTC PHANXICÔ DÀNH CHO NGƯỜI TRẺ

Đăng ngày

GNsP – “Chúa gieo vãi con ở đâu con hãy hy vọng ở đó. Ở bất cứ đâu con cũng hãy xây dựng hoà bình, và đừng nghe lời những kẻ gieo vãi thù hận và chia rẽ. Hãy yêu thương con người. Hãy mơ ước một thế giới tốt đẹp hơn. Hãy có trách nhiệm đối với thế giới và sự sống của mỗi một người. Hãy xin Chúa ban cho con lòng can đảm không sợ hãi và tin tưởng nơi sự thật, trau dồi các lý tưởng, biết đứng dậy khi lầm lỗi, không cay đắng nhưng tin vào sự thiện làm nảy sinh ra một thế giới mới.”

Những lời của ĐTC nói trong buổi Tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư 20/9/2017. Bài huấn dụ những một bức tâm thư dành riêng cho người trẻ