Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 9/2017

Đăng ngày

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 9/2017

 1. Trung Nghiêm Lê
 2. Trần thị Kim Thanh, Úc
 3. Như Uông, Mỹ
 4. Ông Tuyến, Úc
 5. BICH THI NGUYEN, MỸ
 6. Ông Phồn ( Ái tử Bình Điền), Mỹ
 7. Cô Diễn (Ba Chuông)
 8. NGON THIEN NGUYEN, MỸ
 9. Võ Quốc Khánh, Mỹ
 10. Kim Trọng, Mỹ
 11. NGON THIEN NGUYEN, MỸ
 12. Trần văn Thắng và Mai Chi
 13. Trần thị Nga, Đức
 14. Sắc Tứ Cắm Hoa
 15. Nguyễn Thị Sáng
 16. Kiều Văn Thịnh
 17. Bà Loan, Mỹ
 18. Phạm Thế Phiệt
 19. Cô Lệ Hằng
 20. Robert Frost
 21. Trần Quốc Phong
 22. Tố Nga (qua cha BT Hùng)
 23. Ông Long, Pháp (qua một giáo dân Gx. Hòa Hưng)
 24. Trần Tấn Tài
 25. Nguyễn Thúy Nga
 26. Nhà Thờ Thọ Hòa, Xuân Lộc
 27. Anh Giang
 28. Bà Luông, Úc
 29. Nguyễn Văn Khoát, Úc
 30. Phạm thị Tùng, Mỹ
 31. Gia đình Phước Hồ, Mỹ
 32. SQ Thiết Giáp Lữ Đoàn 1 KB
 33. Marie Hummert
 34. Dì Mười, Pháp
 35. Anh chị Khải, Pháp
 36. Anh Việt, Pháp
 37. Anh Georges, Pháp
 38. Hai cháu Điệp Phúc, Pháp
 39. Bà Phạm Thị B
 40. Lê thị Vân Anh
 41. Phùng Hữu Tuấn
 42. Cô Thảo, Q.10
 43. Trần Ngọc Nho
 44. Annie Nguyễn
 45. Nguyễn thị Ngọc Dân
 46. Nguyễn Dũng Chinh
 47. Nguyễn Hoàng Đan Thùy
 48. Lai thị Hương
 49. Hoan Hoai Nguyen, Mỹ
 50. Phuc Nguyen, Mỹ
 51. Cô Thu
 52. Ẩn danh, VA
 53. Chị Lan, VA
 54. Chị Vũ, VA
 55. Ông Đỗ Tiến, VA
 56. Chị Nguyễn An, VA
 57. Ông bà Samuel Nguyễn, MD
 58. Ông bà 115, LA
 59. Ông bà Lê Xuân Tam, LA
 60. Võ thị Loan, TX
 61. 8 vị ẩn danh khác

Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn
Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Đt: 0932.008.601