Thứ bảy Tuần XXVIII

Đăng ngày

GNsP (21.10.2017) – Thứ bảy Tuần XXVIII (Lc. 12, 8 – 12)

“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường,

trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền,

thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao,

hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó,

Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”

Lạy Chúa, thân phận con nhỏ bé,

phải đối diện với quyền lực thế gian,

ngay cả khi chúng con có sự thật,

những bằng chứng để bênh vực chính mình,

nhưng chẳng có gì cho con điều chắc chắn,

công bằng đươc dùng hầu lẽ phải được vinh danh,

để người nghèo thoát ra khỏi vùng áp bức,

kẻ mọn hèn được quyền sống bình an.

Đừng bận tâm và đừng tin vào sự gì hết,

chỉ một điều là Thánh Thần Chúa ở trong tôi.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R