ĐTC NHẤN MẠNH TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN SÔNG NGÒI

Đăng ngày

#GNsP – Đức Thánh Cha Phanxicô thể hiện mối quan tâm về tác động của biến đổi khí hậu ở những vùng sông nước quan trọng nhất trên thế giới trong một thông điệp gửi cho cuộc họp thượng đỉnh quốc tế.

ĐTC khích lệ tất cả mọi người hãy làm việc để bảo vệ “món quà quí giá” của nguồn nước cho “tương lai của nhân loại” trong những lời chào mừng của ngài gửi đến các tham dự viên của một hội thảo do Mạng Lưới Các Tổ Chức Sông Ngòi Quốc Tế tổ chức diễn ra tại Capitoline tại Rôma.

Trong thông điệp gửi đến sự kiện mang chủ đề “Nước và Khí Hậu: Gặp Gỡ Những Dòng Sông Lớn của Thế Giới”, ĐTC hy vọng rằng những nỗ lực chung của các tham dự viên sẽ dẫn đến những giải pháp thực tế, và cũng là “đánh dấu sự cần thiết cho một cách tiếp cận ngày càng hỗ tương hơn nữa với một quan điểm để cổ võ sự phát triển và một sự lan tòa nền văn hóa chăm sóc”.

Đọc thông cáo đến các đại biểu, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ĐHY Parolin nói: “Cách đặc biệt, Đức Giáo Hoàng tin tưởng rằng mối đe dọa do biến đổi khí hậu đặt ra với anh chị em ở những nước mỏng giòn nhất có thể tìm kiếm được những câu trả lời hợp thời và hiệu quả.”

“Phó thác những tính toán của hội nghị cho sự hướng dẫn của Đấng Toàn Năng, ĐTC khẩn xin phúc lành của sự khôn ngoan và sự nhẫn nại đến các tham dự viên và đến tất cả mọi người đã tham gia vào việc làm thăng tiến một sự chú ý lớn lao hơn cho ngôi nhà chung của chúng ta”.

Cuộc hội thảo diễn ra trong 3 ngày với sự phối hợp với Ủy Ban Kinh Tế Liên Hiệp Quốc Châu Âu (UNECE). Hội thảo nhằm xây dựng sự hỗ trợ cho việc lên tài chính cho các dự án để giải quyết những tác động của lũ lụt và khô hạn về nguồn nước trên khắp thế giới.

GNsP (theo news.va)