Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 10/2017

Đăng ngày

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 10/2017

 1. Cô Dượng Mười, Canad
 2. Chị Thủy, TSGD
 3. Quý vị ân nhân qua nhóm Gioan Tiền Hô
 4. Quang Bình
 5. Nhóm anh Hùng, Úc
 6. Anna Võ Duy Linh, Mỹ
 7. Hoàng Nhất Phương
 8. Marie Hummert
 9. Vũ Thanh Lịch, Mỹ
 10. Kiều Văn Thịnh
 11. Tina Nguyễn
 12. Kiều Tiên, Mỹ
 13. Minh Khánh, Mỹ
 14. Trương Thanh Liêm
 15. Má Hiền, Mỹ
 16. Một Giáo xứ ở Mỹ (qua cha Nguyễn Sang)
 17. Mai Yến
 18. Cao Minh Út, Úc (qua cha BT Hùng)
 19. Ông Dũng
 20. Ông Diahe
 21. Ông San và các bạn
 22. Bùi thị Lan
 23. Trần thị Hường
 24. Ông Đoàn H. Liên
 25. TAN HUYNH
 26. Café Phượng Cát
 27. Nguyễn Thanh Bình
 28. Kim Lien Dang
 29. Ông Trung
 30. Thanh Mai
 31. Nguyễn thị Thu Thủy
 32. Chị Hồng, Úc
 33. Anh chị em Mannhei, Đức
 34. Chị Minh Trần
 35. Võ Ngọc Ánh
 36. Chú Bản Đinh và các bạn, Boston Mỹ
 37. Vũ thị Tho
 38. Lê thị Thắm, Mỹ
 39. Phan thị Hồng Mai
 40. Đặng Tuấn Việt
 41. Kim Chi
 42. Bác sĩ Ánh và saigonmed73 classmates
 43. 3 vị ẩn danh khác

Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn
Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Đt: 0932.008.601