Tầm quan trọng của giáo dục đối với người tị nạn và nhập cư

Đăng ngày

#GNsP – Hôm thứ bảy tuần qua, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô phát biểu trước các thành viên Liên đoàn các trường Đại học Công giáo Quốc tế khi bế mạc hội nghị của họ mang tên “Người tị nạn và người nhập cư trong thế giới toàn cầu hoá: Trách nhiệm và Ứng biến của bậc Đại học”.

Đức Thánh Cha đã khen gợi công việc, cũng như chỉ ra tầm quan trọng trong những đóng góp của bậc đại học vào ba lĩnh vực: nghiên cứu, giảng dạy và thúc đẩy trật tự xã hội để “xây dựng một thế giới công bằng và nhân đạo hơn.”

Nghiên cứu di dân

Nhận xét về chủ đề hội nghị ” Người tị nạn và người nhập cư trong thế giới toàn cầu hoá: Trách nhiệm và Ứng biến của bậc Đại học “, Đức Thánh Cha đã nói về sự cần thiết phải“nghiên cứu sâu hơn căn nguyên của vấn đề di cư bắt buộc với mục đích xác định những giải pháp khả thi…”. ĐTC còn nói rằng cũng quan trọng không kém khi suy nghĩ về phản ứng tiêu cực, đôi khi là phân biệt đối xử, và bài xích mà những người nhập cư đang phải đối mặt tại những quốc gia có truyền thống Kitô giáo từ xa xưa và tìm cách kiến tạo nhận thức sâu rộng hơn về vấn đề này.

Thúc đẩy các sáng kiến giáo dục cho người tị nạn

ĐTC nhấn mạnh những đóng góp mà người di cư và người tị nạn có thể tạo ra cho các xã hội chào đón họ và bày tỏ hy vọng rằng các trường đại học Công giáo sẽ phát triển các chương trình “tăng cường giáo dục tị nạn ở các cấp khác nhau, vừa tạo ra các khóa học từ xa cho những sống trong các trại và trung tâm tiếp nhận, vừa cấp học bổng tạo thuận lợi cho quá trình di dân của họ.”

Đức Thánh Cha gọi mời các trường đại học Công giáo đang đào tạo các sinh viên – có thể một trong số đó, sẽ trở thành nhà lãnh đạo chính trị trong tương lai, các doanh nhân và các nghệ sĩ văn hóa, nghiên cứu một cách cẩn thận hiện tượng di cư dựa trên công lý và quan điểm đồng trách nhiệm toàn cầu.

Đối với thế giới nhập cư phức tạp ngày nay, ban Mục vụ Di dân và Tị nạn thuộc Thánh Bộ Thăng Tiến Phát Triển Con Người Toàn Diện đã đề xuất ý tưởng “20 Điểm Hành động” là một đóng góp cho quá trình khiến cộng đồng quốc tế chấp nhận hai Hiệp ước Toàn cầu, một cho người nhập cư và một cho người tị nạn vào nửa cuối năm 2018.

Các trường đại học có thể đóng vai trò chủ chốt trong các lĩnh vực xã hội “ví dụ như ưu ái cho các sinh viên tình nguyện tham gia các chương trình hỗ trợ người tị nạn, tìm cách tị nạn và di dân mới đến.”

GNsP chuyển ngữ
Nguồn: http://en.radiovaticana.va/…/pope_francis_highlight…/1346872