Lễ Chúa Kitô Vua

Đăng ngày

GNsP (26.11.2017) – Lễ Chúa Kitô Vua (Mt. 25, 31 – 46.)

Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc,

hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi

ngay từ thuở tạo thiên lập địa.

 

Lạy Chúa,

Có mấy người trong chúng con ý thức

từ thuở tạo thiên lâp địa Cha đã dành cho con,

một vương quốc bình an và hạnh phúc,

nơi trú ngụ ngập tràn sức sống và yêu thương.

 

Lạy Chúa,

xin tỏ cho chúng con biết

Chúa hóa thân nơi người nghèo đói,

ẩn mình trong cùng cõi ngục tù,

lang bạt với kẻ không nơi nương tựa,

trần truồng đói khát chẳng vật che thân,

hiện diện nơi cửa nhà con dơ tay cầu cứu vớt.

Con mong sao đứng vào hàng bên phải,

Nở nụ cười gặp lại Chúa ngày sau.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.