Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 11/2017

Đăng ngày

 

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 11/2017

 1. Đỗ Bình Tam
 2. TQLC Melbourne
 3. Hoàng Hiệp, Mỹ
 4. Sinh
 5. Lê văn Vinh và Nguyễn thị Lợi
 6. Anh Huy Phong
 7. Một Việt kiều Hà Lan
 8. Một giáo dân Altanta (qua cha Phương)
 9. 1 giáo dân Kỳ Đồng
 10. Chị Yến
 11. Cung Nguyên
 12. Kiều văn Thịnh
 13. Nguyễn Kim Tiến, QNQL VNCH
 14. Gđ. Bạch Trường Xuân, Đức
 15. Đỗ thị Gấm
 16. Đỗ thị Lan, Bỉ
 17. Đỗ thị Hồng Cúc
 18. Anh Trường, Úc
 19. Bạn cha Thành, San Jose
 20. Bàn Tự Chính
 21. Marie Hummert
 22. Anh Tuấn, Texas
 23. Chị Thoa (qua cha Tân, Gx. Thọ Hòa)
 24. NGOC LY
 25. Võ chí Cường
 26. 1 Bác ở Phan Thiết
 27. Chị Thuỷ TSGD
 28. Cha Bùi Thượng Lưu, Đức
 29. felix Luận
 30. Viên Thị Đinh
 31. Phạm Đồng, San Jose
 32. Nguyễn Ngọc Huề
 33. Các anh chị ở Mississauga, Canada
 34. Jacop Hoàng Bá
 35. Khánh + Tú, Mỹ
 36. Vũ Thu Bim
 37. Nguyễn Như Ngọc
 38. Mátta, Giáo xứ Chợ Quán
 39. Nguyễn Bảo Chính, Úc
 40. Anh Tài
 41. 1 người ẩn danh
 42. Gia đình ẩn danh ở Úc
 43. Giáo xứ Bình Thuận
 44. Cô Hạnh
 45. Nguyễn Hoàng Đan Thùy
 46. Ông bà Khuê – Ly Ngọc Phạm (qua cha Uy)
 47. Henri Trinh
 48. Hiền Vương
 49. Nguyễn Thanh Tuấn
 50. Trần Đình Gia
 51. Nguyễn Gia Bảo (VK Mỹ)
 52. DUC QUANG DINH
 53. MAU VAN HOANG
 54. Vương Nam Phụng
 55. Bà Quý, Úc
 56. Ông bà Nguyễn văn Hiển
 57. Đinh Bá Chính
 58. Ông bà Nguyễn Minh Đường
 59. Chị Huệ k18 Cursillo
 60. Chị Huệ, Phở Vân
 61. Ông bà Trần Đức Huân
 62. Cựu TQLC, Mỹ
 63. La Thi Nguyen (qua chị Mai)
 64. KHANG TRAN
 65. Võ Cổn
 66. Tôn Thất Nam Huân
 67. Võ Thiết
 68. Ông Tỉnh và các bạn, Úc
 69. Cựu giáo dân Phước Ân (qua cha Trí)
 70. Mai Lương Ngọc
 71. Nguyễn Phương Huy
 72. Ông bà Phúc Trang, Tân Phú
 73. Ban nhạc NTVN và hội người Việt ở Đức
 74. Bà Nguyễn thị Đào
 75. Gia đình anh chị Long, Colorado
 76. Khổng Tú Anh, Canada
 77. Vũ Ngọc Hùng, Gx. Hòa Hưng

Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn
Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Đt: 0932.008.601