Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 12/2017

Đăng ngày
Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 12/2017
1. người bạn Sài Gòn
2. Bà Trịnh Bích Liên
3. Ông Trịnh Ngọc Thục
4. Cô Trịnh Ngọc Thanh Mai
5. Anh Phan Công Toàn
6. Anh Đoàn Hữu Phương
7. Huỳnh Khắc Long
8. Tạ Mỹ Dung
9. NGHIA CHINH HOANG
10. Nguyễn Thị Sáng
11. Cô Chi, Pháp
12. Kiều Văn Thịnh
13. Ông Hòa
14. Hoàng Đình Cát
15. Minh Châu
16. Trần Văn Thiêng
17. Ông Bửu
18. 1 Diễn Đàn
19. Bạn người ở Q.75, Cali
20. ẩn danh
21. Đào thị Thu, Mỹ
22. Khanh Minh
23. Nga Heather
24. Anh Đạo
25. giáo dân Vườn Xoài
26. Đỗ Bình Tam
27. 1 vị ẩn danh
28. Hùng Ngọc Ngô, Mỹ
29. Bà Yến và các bạn (Mỹ)
30. Nguyễn thị Ngọc Xuyến (Canada)
31. Hà Nguyễn, Mỹ
32. Marie Hummert
33. Mẫn Connelley
34. THUY HUONG TU NGUYEN, ÚC
35. Nguyễn Minh Châu
36. Lớp FX 69 Đệ tử Thủ Đức
37. Cô Trung
38. Ông Hoàng Xuân Thôi, Mỹ
39. Đức Hoài (chuyển giúp người anh ở Úc)
40. Teresa Nguyen
41. Pham Khanh
42. Cô Phượng, Gx. Tam Hà (qua cha Uy)
43. Trung Úy Nguyễn Đình Cữ
44. Hà Nguyễn
45. Ông Khương Hữu Điểu, Mỹ
46. Bùi Qui Nhơn và Đoàn Mộng Hoàng
47. Bà Dung
48. 1 người TPB – VNCH
49. Nguyễn Thị Cúc
50. Trần Văn Thành
51. Thúy Bình
52. Lê Hào Bắc
53. ông Hương
54. Cô Điểm (và các bạn hữu ở Úc)
55. Ngô thị Mỹ Dung
56. Lê Văn Sử, Mỹ
57. Chị Thủy, Úc
58. Chị Đóa
59. Dương Mạnh Liễu
60. Ông Ngô Văn Hoa
61. Trịnh thị Hằng
62. Trần Sĩ Tuấn
63. Trần văn Tuân, Na-Uy
64. Tran thi Mai Trinh, Mỹ
65. 1 người ẩn danh
66. 1 người ẩn danh
67. ông Vũ Đức Chính, Canada
68. Bà Trần Ngọc Lành, Cannada
69. Bà Trần Ngọc Điệp, Canada
70. Trần thị Ngoan và Trần Ngọc Mai
71. Nguyễn thị Quý
72. Dì Sen + Dì Lý, Mỹ (qua cha Thuận)
73. Phạm thị Kim Ngân
74. Trịnh Hồng Đào
75. Giáo dân Vườn Xoài
76. NGOC THI NGUYEN (chị Thi)
77. Mai thị Chính
78. giáo xứ Ba Chuông
79. Chị Thủy, TSGD
80. Đậu Xuân Đình
81. Giáo dân Canada
82. ẩn danh
83. Cô Điểm (và các bạn hữu ở Úc)
84. Ông Nguyễn Kim, Mỹ
85. Alex (qua cha Uy)
86. Nguyễn thị Thu Thùy
87. Ông Nguyễn Văn Định, Mỹ
88. Nguyễn Tăng Bách
89. Florida
90. Ca sĩ Trung Chỉnh và các bạn
91. Gia đình Q
92. Khán thính giả TV Hồn Việt và Litte Sài Gòn Radio
93. Trần thị Thu Tâm
94. Cựu sĩ quan Pilot Robert Fiost
95. Khán thính giả TV Hồn Việt và Litte Sài Gòn Radio
96. Hung Ngoc Ngo, Mỹ
97. 1 vị thuôc gia đình Q
98. Bà Nguyễn thị Quế (qua anh Vinh)
99. Nhóm gậy dưỡng sinh, Mỹ
100. Anh Nguyễn Tri Phương K.5 Cursillo
101. Alexander Marsmann, Đức
102. Gia Phước Nguyễn, Đức
103. Trầm hương Thơ, Đức
104. Ngô Ngọc Tuy (qua Thầy Minh Hoàng)
105. Chị Kim Lien Đang
106. Các SV Sĩ Quan Trù Bị Thủ Đức
107. Chú Kiên, Mỹ
108. Anh Thái, Mỹ (qua cha Phú Lộc)
109. Chị Hoa, Gx. Bùi Phát
110. Nguyễn Phú Quốc (qua Sandy Vu)
111. Gia đình Trần Quốc Anh và Nguyễn thị Ngọc Minh
112. Giuse Đoàn Đình Thạnh, G.x Ba Chuông
113. Du, Gò Vấp
114. Lauren Nguyễn, Mỹ
115. Phương Tâm, nhóm 3Y
116. Phú nhóm 3Y
117. Bác của Thúy Bình TNV
118. Ẩn danh (qua chú Mạnh TNV)
119. Lê Nguyên Trâm
120. Ông Quốc
121. Chị Võ Hồng Ly
122. Maria Nam Phụng
123. Ngô thị Nở
124. Cô Dung, Úc
125. Bùi Nhật Huân + Tuấn Nguyễn, Texas
126. Nguyễn thị Mỹ Linh
127. Mai Hoa, Úc
128. 1 vị ẩn danh, Úc
129. Khán thính giả TV Hồn Việt và Litte Sài Gòn Radio
130. Ông bà Nhật Tân, Mỹ
131. Tuyết Vũ, Mỹ (qua cha Tân)
132. Hoàng thị Tiên (qua cha Giang)
133. 1 việt kiều ghé tham dự buổi họp mặt
134. LIENG THI KIM NGUYEN
135. Giuse Vũ Khắc Hồng Mỹ
136. Huỳnh Hồng
137. Ân nhân qua cha Trương Đình Sơn
138. Ông Miễn
139. Hai bạn trẻ nhóm 3 Y
140. chị Huyền Trần
141. Vp. Phẩm Anh Huy, Kiên Giang
142. Vũ Anh Thu, Mỹ
143. Cô Hồng, Mỹ
144. Ông Phạm Đình Cư
145. 1 người ẩn danh
146. 1 người ẩn danh
147. Ông bà Cung
148. Hady, Úc
149. John Du
150. Ông Đắc
151. Đỗ Minh Dương
152. Một ân nhân Nhà Dòng
Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn
Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Đt: 0932.008.601