Sơ kết chi phí dự án “Làm nhà cho người nghèo”

Đăng ngày

SƠ KẾT CHI PHÍ DỰ ÁN LÀM NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO
TỪ THÁNG 10/2017 ĐẾN 08/01/2018 của Truyền thông Tin Mừng Cho Người Nghèo.

1. NHÀ BÀ BÂN : Sửa lại
Địa chỉ: xứ Lạc Sơn, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh
– Sắt các loại = 4.025.000đ
– Tôn xốp = 6.292.000đ
– Tôn thường = 1.470.000đ
– xi măng = 240.000đ
– que hàn,đá cắt
xinicon, sơn nhụ = 254.000đ
– Sơn = 2.000.000đ
– Gách lát nền = 1.050.000đ
– Đinh lợp mái = 500.000đ
– bột tít = 150.000đ
– công thợ gia đình tự làm lấy

Tổng kinh phí = 15 . 981.000 đ

2. NHÀ BÀ LINH : Sửa lại.
Địa chỉ: xứ Lạc Sơn, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh
– Sắt = 2.966.000đ
– Tôn xốp = 5.810.000đ
– Tôn thường = 1.572.000đ
– xi măng = 120.000đ
– cát (tự túc) =
– Sơn = 2.000.000đ
– Đinh lợp mái = 430.000đ
Công thợ gia đình tự làm lấy.
Tổng kinh phí = 12.898.000đ

3. NHÀ BÀ PHƯƠNG : Xây mới.
Địa chỉ: xứ Lạc Sơn, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh
– Sắt cột và giằng = 1.006.000đ
– sắt xà gồ = 1.908.000đ
– Tôn xốp = 4.718.000đ
– Tôn thường = 2.193.000đ
– xi măng = 4.800.000đ
– cát xây = 1.500.000đ
– cát áo = 800.000đ
– Gạch xây = 3.100.000đ
– đá hộc = 600.000đ
– Sơn = 2.000.000đ
– Gách lát nền = 2.552.000đ
– bồn cầu = 175.000đ
– OÁng laøm ham caàu = 1.000.000ñ
– bồn nước = 1.750.000đ
– dây điên, bóng điện, uống nước, que hàn, chủi quét sơn, và các loại
= 1.430.000đ
– Đinh lợp mái, que hàn, đá cắt, = 475.000đ
Công thợ : Con cháu tự làm lấy:
Tổng kinh phí = 30.007.000đ

4. NHÀ BA THỌ : Xây mới.
Địa chỉ: xứ Lạc Sơn, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh
– Sắt = 6.100.000đ
– sắt giằng = 340.000đ
– Tôn xốp = 4.422.000đ
– Tôn thường = 1.970.000đ
– xi măng = 6.000.000đ (5 tán)
– cát xây = 4.150.000ñ
– 1 xe bay = 400.000ñ
– Đất nền = 2.140.000ñ
– Đá = 1.500.000ñ
– Sỏi = 900.000ñ
– Ghạch = 4.400.000ñ
– Sơn = 2.500.000đ
– Gách lát nền = 3.708.000đ
– Đinh lợp mái = 275.000đ
– Dây điện = 740.000đ
– Bồn cầu = 150.000đ
– Hầm cầu = 1.000.000ñ
– bìa rô = 570.000đ
– Ghạch ốp lát = 3.295.000 đ
– Bóng điện và các phụ kiện = 1.700.000 đ
– Công thợ = 17.000.000ñ ( Tổng 65 công x 400 = 26.000.000 đ. Vì làm nhà cho lương dân nên 04 Thợ giúp 22 công tương đương 9 triệu. )
* Tổng cộng: = 63 . 260 . 000 đ

5. NHÀ ANH HOAN, CHỊ BÌNH . Xây mới.
Địa chỉ: xứ Lạc Sơn, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh
– Đá hộc = 1.800.000ñ
– Sắt = 6.100.000đ
– sắt giằng = 350.000đ
– Tôn xốp = 4.422.000đ
– Bia rô xi măng = 1200.000đ
– xi măng = ( 5 tấn ) 6.000.000đ
– cát = 4.150.000 đ
– Đất nền = 2.000.000 đ
– sỏi = 1.200.000 đ
– Ghạch táp lô = 5.750.000 đ ( 2500 viên x 23 )
– Sơn = 1.500.000đ
– Gách lát nền = 3.500.000đ
– Đinh lợp mái = 300.000đ
– Dây điện = 750.000đ
– Bồn cầu = 150.000đ
– Hầm cầu = 1.000.000ñ
– Ghạch ốp lát = 3.000.000ñ
– Bóng điện và phụ kiện = 1.500.000ñ
– công thợ = 24.000.000 ( 64 công, thợ giúp 4 công – tính 60 công x 400.000 )
TỔNG CỘNG. 68. 672. 000. ( Phát sinh 8. 672. 000 – Cha xứ và Gia đình chịu phần phát sinh 8. 672. 000 này vì đã thống nhất trước. )

6. NHÀ CHỊ KIỀU THỊ VÂN
Xây mới
Địa chỉ: thôn Quảng Ích 2, xã Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Qua sự giới thiệu của cha Vinh Sơn Vũ Tấn Chí.
Kinh phí: 60.000,000đ

7. NHÀ A/C TRƯƠNG – BÍCH
(Sửa nhà)
Địa chỉ: Giáo xứ Phú Văn, xã Phú Văn, H. Bù Gia Mập, Bình Phước, qua sự giới thiệu của cha Hồ Ngọc Vũ, chánh xứ Phú Văn.
Kinh phí: 10.000.000đ

Hiện tại chúng tôi tiếp tục hoàn thiện 01 căn làm mới tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên và 01 căn tại xã Kỳ Sơn huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

DANH SÁCH ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP ĐỢT 2:

1. T. T. Phạm: 200EUR
2. Một ân nhân: 100usd
3. Một ân nhân ở Pháp (qua cha Thanh): 100Eur
4. Loan Vũ: 10.000.000đ
5. Cha Phúc, USA: 800usd
6.

Trong đợt 1 chúng tôi đã nhận từ quý vị ân nhân:
373,000,000vnd 2100usd và 400CAD.

Đóng góp của quý vị xin gửi về: Đại diện cho truyền thông Tin Mừng Cho Người Nghèo:
– Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT 38 Kỳ Đồng, F.9, Q.3, Sài gòn. Điện thoại: 0122 596 9335
Nếu chuyển khoản: LE XUAN LOC TK: 106002735318 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VietinBank) Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh.
Hoặc:
– Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sài Gòn
Số Đt: 0932.008.601

Lm. Paul Lê Xuân Lộc