Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 1/2018

Đăng ngày
Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 1/2018
 
1. Ông Khương Hữu Điểu, Mỹ
2. Anh Phúc, Mỹ
3. Nguyễn thị Hương, Mỹ
4. Henri Trinh, Mỹ
5. Vĩnh Thừa
6. Lê Thạch, Mỹ
7. Lê thị Cúc
8. Phùng Ngọc Tường
9. Trần thị Yến, Vũng Tàu
10. Vũ Thu Biêm
11. Loan Giác
12. Má Vi, Mỹ
13. Chú Đệ, Mỹ
14. Anh Châu, Mỹ
15. Ông bà Trần Quốc Dũng, Mỹ
16. Ông bà Phạm Anh Tuấn, Mỹ
17. Kiều Văn Thịnh
18. TUYET KIM HUYNH (qua cha Uy)
19. Cô Ngọc
20. 1 giáo dân Gx. Đa Minh
21. Nguyễn Hiệp Hòa
22. Vũ Ngô Quý (Nga), Cannada
23. Nhóm thân hữu
24. VAN DONG NGUYEN
25. TIEN THI PHAN
26. Khán thính giả TV Hồn Việt và Litte Sài Gòn Radio
27. Cô Điểm và các thân hữu
28. Võ thị Minh
29. Bà Lê thị Thu Bích
30. Cô Lê thị Thu Hà
31. Cô Tờ và Fany
32. Cô Lê thị Ngọc Quỳnh
33. Lê Bá Thảo và Trần thị Hồng Phúc
34. Timy Hồ
35. Hồ trí Thành Lê thị Thùy Trang
36. Thúy, Úc
37. Phan văn Vững
38. Nguyễn Quý Bân
39. Ông Khanh, VK Úc
40. Đào thị Sự
41. Lương Văn Bân
42. Cô Huệ và các bạn lớp Thánh Kinh, Mỹ
43. Ngô Phước Tứ, Mỹ
44. Hoàng Tuất, Trung úy TQLC, Mỹ
45. TUAN HANH NGUYEN
46. Ông Nguyễn Đại, Mỹ
47. DANH THANH TRAN
48. Giuse Phạm Tuấn Anh
49. Nguyễn thị Ngọc Dân
50. Ông Tuấn, Canada
51. Nguyễn thị Ánh Hồng
52. Một người Việt
53. Đỗ văn Luyện, Mỹ
54. Cao thị Tuyết, Mỹ
55. Phạm Ánh Nga, Canada
56. Nam Luu
57. Trần tuấn Linh, Mỹ
58. Nam Tít, Đức
59. Lớp English 009
60. Một người nghèo (Thái Quý)
61. Marie Hummert
62. Trần thị Nga
63. Chị Xuyến
64. Nguyễn Thanh Bình, Mỹ
65. Trần Văn Nam
66. Nguyễn Văn, Cali
67. Nguyễn Trọng Tư, Cali
68. 1 cựu SQTĐ
69. Bà Nguyễn thị Liên (qua Cha Uy)
70. Anh Tân, Úc
71. Phan Bích Thủy
72. Thúy Còi
73. Dì Nghiêm
74. Đoàn Tiên Dung, Cali
75. Đinh Đức Tào
76. Phan Công Khanh, Úc
77. Nguyễn Văn Khoát, Úc
78. Hoàng Đức Hậu
79. Tim Nguyễn
80. Phạm Ngọc Đào và Nguyễn thị Đề
81. Catarina Ngọc Dung
82. Cậu Năm Paris
83. Ông Ngoạn, Mỹ
84. Minh Khánh
85. Chị Thủy, TSGD
86. Cô An (VX)
87. Bác Thùy, Texas
88. Hội tương trợ gia đình Công Giáo VN, Úc
89. Vũ Vinh, Mỹ
90. Quang + Thủy, Cananda
91. Đặng Mộng Thu
92. Lương Thị Hiếu, Mỹ
93. Bà con tỉnh Hậu Nghĩa
94. Chị Hồng, VK Mỹ
95. Đặng thị Hường
96. Nguyễn Thanh Bình, Mỹ
97. Kim Hạnh
98. Phạm thị Phán
99. Đặng thị Xuân Lan
100. Lê Đạt
101. Hảo Vạn, Mỹ
102. Nguyễn Thanh Bình
103. Đào Văn Hậu (qua Cha Uy)
104. Phong
105. Lê Anh Tuấn
106. Anh Hiếu, Đức
107. Nhóm bạn ở Canada
108. Trần thị Tiếu
109. Bác sĩ Lợi, Đức
110. Diane Pham
111. Ann Ha Pham
112. Chú Bản
113. Nguyễn Xuân Ngà
114. Nguyễn Thủy Hà
115. Nguyễn thị Quỳnh Hương
116. Một gia đình Q.7
117. Vũ Mạnh Duy
118. Nguyễn Bích Hải
119. Cô Lan (qua cha Trung Ân)
120. Một người ẩn danh ở Úc
121. Xuân Rose Nguyễn
122. Hoàng Hùng Việt + chị Mai
123. Dương Quế, Cali
124. Ông bà Đức Vững
125. Ông bà Nghĩa
126. Thủy Đào, Mỹ
127. 8 vị ẩn danh khác
 
Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn
Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Đt: 0932.008.601