Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 3/2018

Đăng ngày

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 3/2018

 1. Michael Trần và Christine
 2. Rober Tang
 3. 1 vị ẩn danh
 4. Võ thị Thịnh
 5. Chị Dung
 6. Giang văn Quy
 7. Cha Trân dòng Đồng Công HK và thân hữu
 8. Kiều Văn Thịnh
 9. Anh chị em Mannhein và vùng phụ cận, Đức
 10. 1 vị ẩn danh
 11. Nguyễn thị Xuân Phi
 12. Antôn Thanh Cao
 13. Nguyễn thị Ngọc Dân
 14. TINH XUAN TRAN, Mỹ
 15. Jnani Yến Nguyễn/ Eagle Escrow
 16. Anh Sinh, Mỹ
 17. Bác Phán, Mỹ
 18. Nguyễn Lê Châu và Nguyễn Doãn
 19. 1 vị ẩn danh
 20. Bà Phạm Ngọc Hồng
 21. 1 vị ẩn danh, Đức
 22. Gia đình Vũ Văn Thanh, Mỹ
 23. Cố đạo hữu Nguyễn thị Ly
 24. Cô Nga
 25. Dung Kim
 26. Thảo
 27. 1 vị ẩn danh
 28. Ông bà Đức Vững
 29. Trần thị Lan
 30. Một gia đình hải ngoại
 31. Nguyễn thị Sáng (Đường về quê Trời)
 32. Lê Văn Hảo, Úc
 33. NK Khánh và NT Công
 34. 1 vị ẩn danh
 35. Mai Denmark
 36. Hải Cali
 37. Kim Hạnh
 38. 1 vị ẩn danh
 39. Marie Hummert
 40. Sandy Vũ
 41. Trần Trác, Mỹ
 42. DUY LAM NGUYEN, ÚC
 43. Nguyễn thị Kim Liên, Úc
 44. Đỗ Thanh Châu
 45. Đỗ thị Hồng Hoa
 46. Đỗ thị Nguyệt Nga
 47. Cô Diễm, Long Xuyên
 48. Gia đình VK Canada Hưng + Kim
 49. Tám Trương
 50. Nguyễn thị Kim Nga, Mỹ
 51. 1 gia đình VK, Mỹ
 52. Gia đình ông Phêrô Hiếu
 53. Nga Maria
 54. Ngô Ngọc Hùng và khán thính giả VNHN
 55. Chị Hội, Mỹ
 56. Hồng Ngọc
 57. 1 vị ẩn danh
 58. 1 bạn trẻ với tháng lương đầu tiên trong đời
 59. Gia đình Tuấn + Thy, Mỹ
 60. 1 vị ẩn danh
 61. Cô Thư
 62. Vũ Hạnh, Mỹ
 63. Hội cao niên Công Giáo Springvale, Úc
 64. VO VU, Mỹ
 65. 1 người TPB
 66. Trần Quang Minh
 67. Bà Minh Trâm
 68. Trần Châu
 69. Tuấn Dương
 70. Bác sĩ Kim Thư
 71. Nguyễn thị Kim Hạnh
 72. Lê thị Lệ, Mỹ
 73. Henri Trinh, Mỹ
 74. Bạn già cha Vinhsơn
 75. Toàn Phạm
 76. Hai ông bà VK, Mỹ

Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đt: 0932.008.601