Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 4/2018

Đăng ngày
Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 4/2018
 
1. Cà phê Phượng Các
2. Chú Viên và Cô Loan
3. Cựu QN Nguyễn Hữu Đàm
4. Kiều văn Thịnh
5. 1 vị ẩn danh
6. Huỳnh Bảo, Mỹ
7. Ngọc Phan, Canada
8. Nguyễn Dung + Uyên Khanh
9. Nguyễn Văn Đài
10. Nguyễn Xuân Khoát, Úc
11. 1 vị ẩn danh
12. Cha Bùi Quang Tuấn, Canada (qua cha GT)
13. Giuse Phạm Trọng Hiển, Úc
14. LiLy Nguyễn, Úc
15. Nguyễn thị Ngọc Dân
16. Ông Luận và khán thính giả TV Hồn Việt
17. Nguyễn Thanh Nam, Nauy
18. ÔngTrần văn Bình và bà Nguyễn thị Phước
19. Người lính già Hậu Nghĩa
20. 1 người qua cha Paul Dũng
21. 1 gia đình VK
22. Nguyễn Văn Lợi, Mỹ
23. Ông Phú, Mỹ
24. 1 vị ẩn danh
25. Đoàn Thanh Bình (qua cha Hữu Thuận)
26. Trịnh Bích Liên, Mỹ (qua cha Uy)
27. Trịnh Ngọc Thục (qua cha Uy)
28. Ngô Hùng Việt
29. Nga Phạm, Minh Hà và Anh em vỉa hè
30. 1 Sinh viên
31. Vũ Đinh, Mỹ
32. Bà Lê Thị Nhuần, Mỹ
33. 1 vị ẩn danh
34. Trần ánh Thi Thiên
35. Nguyễn thị Yến, Mỹ
36. Phạm Đình Nam
37. Marie Hummert
38. Ông bà Huấn Hài
39. Bà Xuân, Ông Hoài, Bà Nga
40. Trần thị Bích
41. Gđình Mũ đỏ Phêrô Lê Mậu Sức, Mỹ
42. Ông Trung
43. Nguyễn Văn Sỹ
44. Bùi Trịnh Ngọc Uyên
45. Nguyễn Kim Ngọc
46. Tống Phước Điền
47. Nguyễn Văn Mai
48. Hinh Nguyễn
49. Loc Quang Duong (Bsĩ TĐ 6 Dù)
50. Chị Thủy TSGD
51. Anh Hà qua Chị Hồng, Đức
52. Anh Sáng
53. 1 vị ẩn danh, San Jose
54. Ông bà Hoàn, Pháp
55. Kitty Trang
56. 1 người ở Nauy
57. Hung Tran, Thụy Điển
58. 1 vị ẩn danh
59. Gia đình Nguyễn thị Hiền
60. Lê Ngọc An
61. Lê Phượng Bình
62. Lê Ngân Súy
63. Hương PNJ Cộng Hòa
64. Ông Thể
65. Nguyễn Hòa Liêm
66. Anh Huy, Úc
67. Thúy Phượng
 
Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn
 
Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
 
Đt: 0932.008.601