BÔNG LÚA NẶNG HẠT LÀ BÔNG LÚA BIẾT CÚI ĐẦU

Đăng ngày

#GNsP – Tu viện Thủ Thiêm là tu viện của Dòng Mến Thánh Giá hiện tọa lạc tại phường Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Được thành lập năm 1840, đây là tu viện đầu tiên của nhà dòng này tại Sài Gòn, và là thứ hai tại Miền Nam Việt Nam, sau Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum (thành lập năm 1800).

Trong khi đó Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930. Xét về mặt lịch sử, Tu Viện Mến Thánh Giá đã có mặt trước ĐCS cách xa đến hơn 1 thế kỷ (110 năm). Như vậy, nếu hôm nay chính quyền cs tại SG muốn lấy phần đất này thì không thể gọi là thu hồi đất được. Vậy thì hành động này gọi là gì?

Đất q2 bao la. Không thể cho rằng do Tu Viện nằm trong phần đất quy hoạch của tp, bởi vì bản đồ quy hoạch có sau Tu Viện. Những CP thông minh, dân chủ và kiến quốc sẽ sử dụng những người làm công tác quy hoạch có trình độ và có tầm nhìn. Họ luôn giữ lại những giá trị kiến trúc vật thể và phi vật thể có từ lâu đời. Vì đó chính là điểm nhấn về văn hoá cho những khu đô thị mới.

Ở đây họ quyết tâm ra tay phá dỡ một kiến trúc tôn giáo lâu đời có từ 177 năm về trước không thương tiếc, rõ ràng không vì mục đích kinh tế hay mỹ quan đô thị, mà đó là vì mục đích chính trị. Họ đang thể hiện tâm thế sợ hãi niềm tin vào Tôn giáo của người dân mà trong đó Thiên Chúa giáo là thứ mà họ không thể kiểm soát được như Phật giáo.

Phá dỡ Chùa chiền, Nhà Thờ Công giáo…không làm cho niềm tin của người dân với tín ngưỡng tôn giáo vơi đi. Ngược lại, họ đang làm vơi dần đi niềm tin còn sót lại rất ít của người dân vào thể chế cs mà họ đang độc tôn cai trị. Tự kiêu, tự đại, bất chấp đạo lý là thể hiện sự non kém cả về tầm và tâm của kẻ trị quốc.

Người Nhật có câu nói: “Bông lúa nặng hạt là bông lúa biết cúi đầu”, và dĩ nhiên bông lúa dương dương tự đắc đứng thẳng là những bông lúa chứa toàn hạt lép!

Cóc Tía

[FB Luan Le Quang]