ĐỜI TU CẦN 3 CHỮ “P” : PRAYER, POVERTY, PATIENCE – CẦU NGUYỆN, KHÓ NGHÈO VÀ KIÊN NHẪN

Đăng ngày

#GNsP – Hôm thứ Sáu 04/05 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các nam nữ tu sĩ đang tham dự hội thảo đời sống thánh hiến do Bộ Đời Sống Thánh Hiến tổ chức. Bằng lối nói ứng khẩu, ĐTC nhấn mạnh sự cần thiết phải biện phân để nhận ra sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong đời sống tu trì.

Ngài nói rằng, Thần Khí vừa “là tác giả của sự đa dạng” vừa là “Đấng tạo sự hiệp nhất” trong Thân Mình Đức Kitô. ĐTC dùng ba từ với ba chữ “P” của đời sống tu: Prayer (cầu nguyện), Poverty (khó nghèo) và Patience (Nhẫn nại).

Cầu nguyện, có nghĩa là luôn trở về với Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng ta trước để bỏ mọi sự và đi theo Ngài. Sự dấn thân triệt để này nghĩa là bỏ lại gia đình, sự nghiệp và mọi sự mà chúng ta yêu mến. ĐTC nói đến Mẹ Teresa như là một gương mẫu của nữ tu sống đời thánh hiến là người luôn dành thời gian với Chúa trong cầu nguyện, bất chấp nhiều vấn đề và thách đố mà Mẹ gặp phải.

Chữ P thứ hai là khó nghèo, là một nhân đức cần thiết trong đời tu. Ma quỷ đi vào trong đời sống của chúng ta ngang qua túi tiền, nên tinh thần khó nghèo ngăn chặn chúng ta khỏi tinh thần thế tục vốn dẫn đến hư vinh và kiêu ngạo.

Sau cùng là sự nhẫn nại đối diện với khó khăn và khổ đau trên thế giới của chúng ta, gồm cả việc thiếu ơn gọi tu trì. Không có lòng nhẫn nại, chúng ta trở nên mỏi mệt và khép lòng chúng ta lại trước ân sủng của Thiên Chúa trong một kiểu an tử tinh thần.

ĐTC nhắc lại việc Thiên Chúa đã kêu gọi ông Abraham và vợ ông là bà Sarah nhẫn nại thế nào, ngay cả trong tuổi già của họ. Tóm lại qua sự nhẫn nại, khó nghèo và cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ mang lại hoa trái cho đời sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta.

GNsP (theo vaticannews.va)