ĐƠN THƯ TỐ CÁO việc các cá nhân, tổ chức cố tình hủy hoại tài sản – nhà – rừng Thông của Đan viện Thiên An

Đăng ngày

Đan viện Thiên An kính báo đến các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước ĐƠN THƯ TỐ CÁO Ngày 26 tháng 5 năm 2018: Liên quan đến việc các cá nhân, tổ chức cố tình hủy hoại tài sản – nhà – rừng Thông của Đan viện Thiên An bằng cách gây ra các vụ cháy rừng Thông tại Đan viện Thiên Anngày 04 tháng 3 năm 2018; ngày 10, ngày 22 và ngày 23 tháng 5 năm 2018.