Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 5/2018

Đăng ngày

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 5/2018

 

 1. Kim Hạnh
 2. 1 vị ẩn danh
 3. Richard Bùi
 4. Trần văn Bình và Lý Hồng Đào
 5. Hoàng Kim Ngọc
 6. Kiều Văn Thịnh
 7. Chị Thúy và Anh Hoa
 8. Chị Thủy
 9. Chị Ánh Hồng
 10. Vũ Kim Hòa
 11. Trần Kim Sơn, Cali
 12. Trần Thanh Mai
 13. Dương Khuê
 14. Marie Hummert
 15. Bà Danh + Bà Thiên
 16. Nguyễn Tiến Linh
 17. MY THANH NGUYEN
 18. Chinh Nguyễn
 19. Ông bà Đức Vững
 20. Đỗ Kim
 21. Giáo dân Ngĩa Hòa
 22. Trần Ngọc Nho
 23. Chú Chức
 24. Chú Tuấn
 25. Nguyễn thị Đào
 26. 1 vị ẩn danh
 27. Nguyễn thị Mỹ Linh
 28. Cha Simon Thắng và Cđoàn Công Giáo London
 29. Bùi Minh Đắc
 30. Trần Văn Tôn
 31. 1 vị ẩn danh
 32. Nguyễn thị Tâm
 33. Đinh Bá Chính
 34. Trần thị Hai
 35. Đô Nguyễn Sơn
 36. Dương Mạnh Liễu
 37. Ông V. Denver
 38. Cô Lan
 39. 1 người yêu mến TPB – VNCH
 40. Susan Le
 41. 1 Bà VK Pháp
 42. Anh Đoàn
 43. Hồ thị Kim Dung
 44. Dì Lan (Cô Thúy)
 45. Maria Đỗ thị Về
 46. Nguyễn Văn Điểm
 47. Giuse + Anna
 48. Diễn Đàn Con Ong
 49. Đỗ Sáu Đạm
 50. 1 VK Úc
 51. Hùng Trần
 52. Micae Hà Điền Thạch
 53. Dũng Mai, Hà Nội
 54. Anh Định
 55. 1 vị ẩn danh
 56. Bác Sĩ Đại

Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn

 Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

 Đt: 0932.008.601