Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 6/2018

Đăng ngày

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 6/2018

 

 1. Anh Sơn
 2. Hội tương trợ gia đình Công giáo Brisbane
 3. Bà cụ Loan
 4. Anh chị Nga + Khuynh
 5. Kitty Trang
 6. Ông Minh, Úc
 7. Madelene Tú Ngọc + Isave Cẩm Hồng
 8. Đặng Văn Trung
 9. Cao Tri NL
 10. Daklak và Dakbla
 11. Nguyễn Văn Hiếu
 12. Bác Đặng Phụng
 13. Nguyễn thị Đào
 14. Ông Công Cali (qua cha Dũng )
 15. Đinh Thu Kha, Mỹ
 16. Cô Ngọc
 17. Nguyễn Anh Tài
 18. Fb Vân Vũ
 19. A Kiên và Nguyên
 20. 1 vị ẩn danh
 21. Bà Sang, Đức
 22. Nguyễn thị Ngọc Dân
 23. Marie Hummert
 24. Tri Le
 25. Kiều Văn Thịnh
 26. 1 vị ẩn danh
 27. Ngô Từ Hải
 28. Huỳnh Tấn Dũng
 29. Phêrô Nguyễn Quang Lộc
 30. Phạm thị Kim Ngân
 31. Phạm Quang Nghị
 32. Vivian Tran
 33. Ngọc thị Nguyễn
 34. Anh Khâm
 35. 1 vị ẩn danh
 36. Nguyễn Văn Định
 37. Lê thị Nguyệt Bình
 38. Lưu Văn Bân
 39. Nguyễn thị Thảo Trang
 40. Cô Hiền
 41. Phùng Công Phước và các bạn, Úc
 42. Trần thị Mỹ Hạnh
 43. 1 vị ẩn danh
 44. Ông Bình, Úc
 45. Bình Lài
 46. Nguyễn thị Ái Vy
 47. Tuấn Phạm và Kỳ Phạm, Mỹ
 48. Bác sĩ Đ.Hương
 49. 1 vị ẩn danh
 50. 1 VK Úc
 51. Tam Vo, Mỹ
 52. Thắng Huỳnh
 53. Nguyễn Bình Minh
 54. Phùng Công Phước và các bạn, Úc
 55. Ông Hoàng
 56. Nguyễn Thái Kế, Thụy Sĩ
 57. Trần Văn Hùng
 58. Lý Vũ, Mỹ
 59. Sỹ Quan Thiết Giáp
 60. Hiếu + Nguyệt và các bạn
 61. Lê thị Nguyệt Bình
 62. Vũ Ngọc Nhạ
 63. Mai Nguyễn
 64. 1 vị ẩn danh ở Thái Bình

 

Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn

 Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

 Đt: 0932.008.601