LINH MỤC GIUSE TRƯƠNG HOÀNG VŨ BỊ AN NINH CÂU LƯU Ở BẾN XE HUẾ

Đăng ngày

#GNsP – Sáng nay 20.7.2018, linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ vào thăm các cha già và cha Tađêô Nguyễn Văn Lý ở Tòa Giám mục Huế. Sau đó cha Vũ ra bến xe phía Bắc để đi La Vang dâng lễ chiều nay thì bị 2 an ninh chặn cha ở Bến Xe phía Bắc Huế. Họ đang ép cha Vũ phải về phường làm việc.

Hiện tại 10:30 ngày 20.7.2018, cha Vũ đang bị bao vây ở bến xe phía Bắc Huế.

Cập nhật: lúc 11:00 cha Vũ đang ở phường An Hòa
– Lúc 11:15 an ninh chở cha Vũ ra lại bến xe để tiếp tục hành trình.