ĐTC Phanxicô: “Không thể chấp nhận Án Tử Hình”.

Đăng ngày

#GNsP (03.08.2018) – Sau một cuộc triều yết với ĐTC Phanxicô và sau khi được phê chuẩn của ngài, Thánh Bộ Tín Lý và Đức Tin cho biết đã có thay đổi trong Sách Giáo Lý Công Giáo và từ nay Án Tử Hình không còn được chấp nhận nữa. ĐTC Phanxicô mới phê chuẩn việc thay đổi đoạn 2267 trong Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo mà qua đó “Đã nảy sinh một sự hiểu biết mới về ý nghĩa của những hình phạt mà nhà nước áp đặt, từ đó án tử hình không thể được chấp nhận”.

Quyết định này đã được Thánh Bộ Tín Lý và Đức Tin công bố qua một lá thư gửi cho các giám mục đề ngày 1 tháng 8 và có chữ ký của ĐHY Luis Francisco Ladaria, bộ trưởng Thánh Bộ Tín Lý và Đức Tin. Theo bản văn cũ, đoạn 2267 viết rằng:

“Hình phạt được chính quyền dân sự đề ra phải tương xứng với tính chất trầm trọng của hành vi tội ác. Ngày nay với những khả năng Nhà Nước có thể sử dụng để dẹp được tội ác bằng cách vô hiệu hoá kẻ phạm tội, những trường hợp tuyệt đối cần thiết phải sử dụng án tử hình “từ nay sẽ hiếm đi, nếu như trong thực tế có thể nói là không còn tồn tại nữa” (Evangeliun vitae). Nếu các phương tiện không gây đổ máu là đủ, thì chính quyền phải sử dụng các phương tiện này, vì chúng tương ứng hơn với những điều kiện cụ thể của công ích, chúng phù hợp hơn với phẩm giá con người và không xoá sổ cách vĩnh viễn khả năng sửa sai của kẻ phạm tội”.

Trong Lá Thư gửi cho các Giám Mục, ĐHY Ladaria giải thích việc tu chính đoạn 2267 trong Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo nhằm “bày tỏ một sự phát triển đích thực của tín lý không đi ngược lại với những giáo huấn của Giáo Hội có từ trước và “những giáo huấn này thực tế có thể giải thích dưới ánh sáng bổn phận tiên quyết của chính quyền dân sự nhằm bảo vệ lợi ích chung trong một khuôn khổ xã hội mà hình phạt tử hình được hiểu một cách khác biệt và đã phát triển trong một môi trường khó lòng bảo đảm là tội phạm sẽ không tái phạm”.

Trong lá thư, ĐHY Ladaria nhắc đến Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi ngài mong muốn giáo huấn về án tử hình cần được chỉnh sửa để phản ảnh một cách tốt đẹp hơn sự phát triển của Tín Lý đặt trọng tâm vào sự ý thức rõ ràng về sự kính trọng đối với mạng sống của con người khi xác định “Ngay cả tên sát nhân cũng không mất phẩm giá và chính Chúa đã cam kết điều này”. ĐHY Ladaria viết thêm trong nhiều trường hợp, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã can thiệp để loại bỏ án tử hình khi mô tả đó là “điều tàn nhẫn và không cần thiết”.

Trong lá thư, ĐHY Ladaria cũng nhắc đến ĐTC Benedictô XVI khi kêu gọi “sự chú ý của các nhà lãnh đạo đối với sự cần thiết phải cố gắng hết sức loại bỏ án tử hình” và khuyến khích “các sáng kiến ​​về mặt chính trị và luật pháp đang được phát triển ở một số nước để loại bỏ án tử hình và tiếp tục những tiến bộ đáng kể trong việc làm cho luật hình sự phù hợp với nhân phẩm của tù nhân và việc duy trì trật tự công cộng có hiệu quả”.

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ