Giáo xứ Mỹ Khánh, Giáo phận Vinh – Ngày vì môi trường

Đăng ngày

GIÁO XỨ MỸ KHÁNH – NGÀY MÔI TRƯỜNG GP. VINH:
– KHÔNG ĐẶC KHU
– KHÔNG TÀU CỘNG
– KHÔNG AN NINH MẠNG
– TỰ DO CHO CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM
– DÂN TỘC SỚM THOÁT NẠN DUY VẬT VÔ THẦN

Ngày 1/9/2018 trong tâm tình ngày cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, bảo vệ môi trường và quốc khánh 2/9, giáo xứ mỹ khánh dâng thánh lễ, thắp nến cầu nguyện cho công lý hòa bình, cho dân tộc, các nạn nhân của bạo quyền và môi trường.

Mọi người được mời gọi:

Thiên Chúa là tình yêu, vì yêu thương, Ngài đã đến trong thế gian để chia sẻ thân phận kiếp người với chúng ta và cứu độ chúng ta. Ngài cũng mời gọi chúng ta được cộng tác với Ngài trong chính công trình cứu độ nhân loại này đó là làm chứng cho công lý và sự thật nơi môi trường sống của chúng ta.

Xã hội việt nam hôm nay đang bị vòng kim cô “mười sáu chữ vàng đểu và bốn tốt giả” siết chặt bởi bởi bạn khoang bạn vện của đảng, lại đặt trong tay những kẻ sẵn sàng khấu đầu thờ giặc, rước voi về dày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà, đánh đổi cả công lao và xương máu của tiền nhân, cầm cố cả đất nước.

Thời đại rực rỡ mà miếng ăn bỏ vào mồm cứ sợ là thuốc độc, uống viên thuốc cứ nghi nghi thuốc giả. Kẻ cướp vào nhà không được hé môi, nếu phản ứng có thể bị giết, nếu đánh trả ta trở thành tội phạm, phải đi tù.

Chế độ dạy con người đấu tố, giết chết cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu để cướp của cướp quyền, giữ ghế, giữ chức. Thể chế biến trí thức thành bưng bô, giáo viên thành con đĩ, bác sĩ thành con buôn, côn đồ thành lãnh đạo.

Hôm nay, ngày quốc khánh, chúng ta cùng cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho hoà bình và công lý được hiện diện trên quê hương đất nước chúng ta, cầu nguyện cho những nạn nhân của áp bức, bạo quyền, nhất là những nạn nhân và tù nhân của thảm họa môi trường Formosa.

“Độc lập, tự do, công bằng, dân chủ, văn minh” chỉ là khẩu hiệu. Với đường lối “hèn với giặc, ác với dân”, đất nước đang bị ngoại bang xâm lược hàng ngày, người dân bị tước đoạt cả quyền làm một con người. Khắp nơi nơi, tiếng nói công lý bị bịt miệng. Các nhà đấu tranh cho nhân quyền bị đàn áp, bắt bớ, khủng bố và tù đày. Tài sản, đất đai của nhân dân và giáo hội bị chiếm đoạt. Các nhà sư, ni cô, mục sư, tu sĩ, linh mục, giám mục bị đánh đập, khủng bố, đấu tố và bỏ tù. Mạng sống của người dân không bằng cỏ rác, chỉ là cái móng tay.

Chúng ta cũng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, nhất là dân tộc Việt Nam sớm thoát nạn duy vật vô thần.

Người Mỹ Khánh