Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 8/2018

Đăng ngày

 

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 8/2018

 

 1. 1 VK Pháp
 2. Kitty Trang
 3. Thanh Nguyen
 4. Hồng và Nga, Mỹ
 5. Hàng Huy Hoàng
 6. Nguyễn Túy Nga
 7. Việt Trinh
 8. Binh Thanh Nguyen
 9. Thanh Loan
 10. Teresa Kim
 11. 1 người bạn, Canada
 12. Ông Antôn Kim
 13. Abraham Joshep
 14. 1 người qua cha Giám tỉnh Giuse
 15. Binh Thanh Nguyen
 16. Chú Khánh
 17. 1 vị ẩn danh
 18. Anh Song, Thụy Sĩ
 19. Anh Dũng, Thụy Sĩ
 20. Ông Lưu Vĩnh Phúc
 21. Võ Thiết
 22. Bà Kim Hạnh
 23. Anh Kim và Nguyên
 24. Kiều Văn Thịnh
 25. Nguyễn Thị Ngọc Dân
 26. 1 vị ẩn danh
 27. 1 vị ẩn danh
 28. Mai Kỳ Hoàng Chương
 29. Ngô Văn Thành
 30. Antôn Cao
 31. Kim Hằng
 32. Lê Thị Lý
 33. Dương Bạch Quang
 34. 1 người ở Mỹ qua cha Hội ở Đồng Hòa
 35. Chị Lan, Mỹ (qua cha Bình)
 36. Cha Nguyễn Văn Tuyên, Mỹ
 37. Shanda, Cali
 38. Đỗ Dũng
 39. Lê Thanh Hiếu
 40. Madalene Tú Ngọc và Isave Cẩm Hồng
 41. Cô Kim, Thụy Sĩ
 42. Anh Hoàng, Bình Dương
 43. Nguyễn Dần
 44. Marie Hummert
 45. Bà Trần thị Tây
 46. Chú Tăng (qua chị Phượng, Úc)
 47. Lê thị Bích Nga
 48. 1 người Hóc Môn
 49. Chị Lan, VK Nhật
 50. Thuy Nguyen
 51. Phạm thị Anh Đào
 52. Bà Đào, Mỹ
 53. Nguyễn Hoàng Long
 54. Anh Hùng, Úc
 55. Trần Thị Hằng
 56. Cha Trân và CĐTH, Mỹ
 57. Trịnh Ngọc Thục (qua Cha Uy)
 58. Chị Thu
 59. 1 Giáo dân Nghĩa Hòa
 60. Lucia Dự thị Thu Phong
 61. Nguyễn Lan Nghiêm, Đức
 62. Đặng thị Kim Liên
 63. Trần thị Lợi, Mỹ
 64. Nguyễn thị Thuyền
 65. 1 vị ẩn danh
 66. Phạm Văn Hoàng
 67. Lê Mậu Sức, Mũ Đỏ Oklaho, Mỹ
 68. 1 vị ẩn danh
 69. Hoàng Kim Đức
 70. Cung Nhu Nguyen
 71. Bác Xoàn (qua cha Phúc)
 72. Bà Nhài, Đức (qua cha Quang ở Dốc Mơ)
 73. Trần Kim Lan
 74. Trần Văn Liêm
 75. Teresa Kim
 76. Trịnh Thái Hòa, Mỹ
 77. Phaolô Nguyễn Tấn Sĩ, Cựu Đệ Tử DCCT
 78. Fb: Nuong Pham
 79. Phạm Thế Trung
 80. Trần thị Xuân Mai
 81. Trần Hữu Nam
 82. Đỗ thị Trung
 83. Cha Hội ở Cần Thạnh
 84. 1 người qua cha Xuân

 

Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đt: 0932.008.601