Phép lạ: Máu của thánh Giám mục tử đạo Gennariô

Đăng ngày

Phép lạ Máu của thánh Giám mục tử đạo Gennariô vào ngày 19 tháng 9 năm 305 được cất giữ trong một hộp thủy tinh tại Nhà thờ Chánh Tòa Napôli, Ý luôn hóa lỏng vào đúng ngày thánh nhân tử đạo.

Đã có những năm máu của thánh nhân không hóa lỏng và những năm ấy điều xảy đến những tai họa cho thành phố nước Ý và cả Châu Âu. Năm nay, máu của ngài lại hóa lỏng, đã làm cho Giáo hữu được an lòng.