Sự Kiện Quanh Ta Ngày – Thứ Hai 01.10

Đăng ngày

chương trình có những phần tin chính sau

– Tù nhân lương tâm Trần Thị Nga không được gặp người thân sau hơn 1 tháng

– Hội nghị Đa Sắc tộc-Đa Tôn giáo Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Quốc Hội Mỹ.

– Số người mất vì động đất và sóng thần Indonesia đã vượt 1200 người.

– BLXH với bài viết Ai dựng nên nhà tù này!?