Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 9/2018

Đăng ngày

 

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 9/2018

 

 1. Tam thi Nguyen
 2. Xuân, Mỹ
 3. Phạm Công Toàn
 4. Cô Cẩm Tuyết, Pháp
 5. Vũ thị Phúc
 6. Trần Văn Hùng
 7. Trần thị Ánh Tuyết, Canada
 8. Nguyễn thị Loan
 9. Nguyễn thị Tuyết Nga
 10. ACE Toronto (qua Đức Tổng GM. Giuse)
 11. 1 vị ẩn danh, Mill Creek, WA
 12. Anh Kim + Anh Nguyên
 13. Nguyễn thị Ngọc Dân
 14. 1vị ẩn danh
 15. 1 vị ẩn danh
 16. Nguyễn thị Bích
 17. Hoàng Anh, Canada
 18. Ông bà Điệp, Pháp
 19. Trần Ngọc Long, Mỹ
 20. Madelene Tú Ngọc và Isave Cẩm Hồng
 21. Lê Thạch và các bạn thân hữu
 22. Trần Ba Lạc, Pháp
 23. Cô Bích Ngọc
 24. 1 người ở Kiên Giang
 25. Cô Đào
 26. Anh Phước
 27. 1 vị ẩn danh
 28. Cathy Phạm
 29. 1 vị ẩn danh ở Brisban, Úc
 30. Bác Thanh, Mỹ
 31. Đỗ Bình Tam
 32. Kim Anh Pham
 33. Huỳnh Tần Dũng, Q3. SG
 34. Cô Chú Thoa Tăng
 35. Mátta, Gx. Chợ Quán
 36. Nguyễn Ngọc Thi, Mỹ
 37. Cô Kim Cương, Mỹ
 38. Trương Phùng
 39. Gina Nguyễn
 40. Nguyễn Quý Bân
 41. Trương Công Thịnh
 42. Nguyễn Văn Hiếu, Mỹ
 43. 1 người ở Canada
 44. thính giả Radio VNHN
 45. Teresa Kim
 46. Vũ Thanh Lịch
 47. Oklahoma
 48. Lucie Oanh
 49. Trần văn Bình và Nguyễn thị Phước
 50. Marie Hummert
 51. Trần văn Bảy, Úc
 52. Kiều Văn Thịnh
 53. Hồ Thiên Lý
 54. Nhóm Ve Chai
 55. Marie Antoine Bùi Lan, Pháp
 56. Nguyễn thị Gấm
 57. Cựu đệ tử Đào Đức Mỹ, Thụy Sĩ
 58. Nguyễn Thanh Bình
 59. Nguyễn Ngọc Long
 60. 1 vị ẩn danh
 61. Phạm Văn Hà
 62. Nguyễn Xuân Khoát, Úc
 63. Đàm Xuân Đỉnh, Mỹ
 64. Bà Nguyễn thị Quế, Mỹ
 65. 1 vị ẩn danh
 66. Lê Danh Nghi, Gx Bùi Phát
 67. Đinh Trung Quân
 68. Lê Cao Thắng
 69. Bà Lan + Tuyết Lan
 70. Vũ Hưng SQTB K.9B/72 và các bạn
 71. 1 người ở Đức
 72. Cô Anna Hà Quyên
 73. Đào thị Thu, Cali Mỹ
 74. Phùng Hữu Tuấn

Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đt: 0932.008.601