HỘI NGHỊ LIÊN HIỆP DCCT VÙNG CHÂU Á -CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Đăng ngày

(Bangkok, Thailand)- Hội nghị Liên hiệp DCCT Vùng Châu Á-Châu Đại Dương diễn ra tại Minburi, Bangkok (Thailand) từ ngày 8 đến 12/10/2018. Hội nghị đã thảo luận chi tiết về Kế hoạch các Ưu tiên Tông đồ và Tái cấu trúc cho Liên hiệp nhằm chuẩn bị dữ liệu cho cuộc gặp giữa lục niên kế tiếp vào cuối tháng 10/2019 diễn ra tại Việt Nam.

Hội nghị đã đồng thuận 6 Ưu tiên Thừa sai của Liên hiệp sau đây: Di dân, Người Trê bị Bỏ rơi, Người Thiểu số, Người nghèo Vật chất, các Gia đình cần quan tâm và Môi sinh/Ngôi nhà Chung của Chúng ta. Trong các Công hội sắp tới, mỗi đơn vị trong Liên hiệp sẽ chọn một hoặc hơn trong số các Ưu tiên Thừa sai này để suy tư trong đơn vị mình.

Hội nghị cũng chọn ra hai dự án thừa sai chung ngắn hạn cho Liên hiệp, một sẽ diễn ra vào năm tới là tập trung giới trẻ tại Indonesia và dự án còn lại vào năm 2020 cho mục vụ di dân. Hội nghị cũng ủng hộ một số Dự án Thừa sai Chung Dài hạn.

Tham dự Hội nghị có cha Alberto Eseberri, Phó Bề trên Tổng quyền DCCT, cha Anidato Sebastian, Tổng Cố vấn, cha Jovencio Ma, Điều phối viên Liên hiệp, và các thành viên ban Thường vụ của các đơn vị DCCT trong Liên hiệp.

Hội nghị cám ơn cha Joseph Apisit của Tỉnh Thái Lan về sự đón tiếp nồng hậu và quảng đại đài thọ mọi sự cho Hội nghị.

Lm. Ivel Mendanha, C.Ss.R.

http://www.cssr.news/…/the-asian-oceania-conference-assemb…/