Đất Đan viện Thiên An, Huế đang bị nhà cầm quyền bảo kê để người dân lấn chiếm

Đăng ngày

SOS: Tin từ Fb Mieng Vang cho biết đất Đan viện Thiên An, Huế đang bị nhà cầm quyền bảo kê để người dân lấn chiếm
Công trình xây dựng nhà trái phép, (ở ngã ba đường đi lên Đan viện) được sự bảo kê của chính quyền, người dân lấn chiếm đất và tiếp tục xây hàng rào lấn đất.

Hình ảnh: sáng nay các thầy xuống ngăn cản không cho công nhân xây bờ rào tràn ra ngoài mép đường