Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 10/2018

Đăng ngày

 

Danh sách quý vị ân nhân đóng góp cho chương trình: “Tri Ân TPB – VNCH” tháng 10/2018

 1. 1 vị ẩn danh
 2. Bà quả phụ Nguyễn Khắc Mẫu và CSVQTBTĐ
 3. Trần Bá Lý
 4. Kiều Văn Thịnh
 5. Mai Nguyễn Ngọc Minh
 6. Nguyễn Thị Mai
 7. Trần Văn Vũ, Canada
 8. Phạm Văn Phước
 9. Huỳnh thục Hà và Trần thị Mỹ Dung
 10. Nguyễn thị Kim Hạnh
 11. Anna Bùi thị Khanh
 12. Ô.B Tôma Nguyễn
 13. 1 người ẩn danh, Texas
 14. Anh Kim và Anh Nguyễn
 15. Madalene Tú Ngọc và Isave Cẩm Hồng
 16. Đ Bạch Trường Xuân
 17. Khôi Trần
 18. 1 vị ẩn danh
 19. Cô Út, Úc
 20. Nguyễn thị Ngọc Dân
 21. Nga Trần (gđ Phạm Đình Khiêm)
 22. 1 người ẩn danh
 23. Mậu văn Hoàng, Úc
 24. Thang Ho, Úc
 25. Nguyễn thị Bảo Thạch và Anh Kim
 26. Thanh Đặng, Mỹ
 27. Hà Bạch, Mỹ
 28. Nguyễn Thủy Hà
 29. Kitty Trang
 30. Phillip Nguyễn
 31. Ông Vinh BĐQ, Mỹ
 32. Dzuy Uong Pham
 33. Teresa Kim
 34. Cô Hạnh
 35. Tina Phan
 36. 1 vị ẩn danh
 37. Cô Đào, Mỹ
 38. Nguyễn Tấn Tài và Chi Vũ
 39. 1 người (qua cha Phi)
 40. Đinh Bá Chính
 41. Thuyết Trung (qua cha Thao)
 42. Phạm thị Gương, Bảo Lộc
 43. Phạm Bá Nam
 44. San An Lam, Cali
 45. Phan Thanh Thủy
 46. Theresa Trần
 47. Nguyễn thị Kim Ngọc
 48. GĐ bà Trầm Phan
 49. Chị Hiệp và các bạn
 50. Anh Hoàng, Kiên Giang
 51. Ông Trung
 52. 1 vị ẩn danh
 53. Phi thị Lan Hương
 54. Chinh Nguyen
 55. Lucia Bùi, Canada
 56. 1 vị ẩn danh
 57. Ông Minh Nhãn, Bỉ
 58. Chị Lành, Mỹ
 59. Marie Hummert
 60. Phạm Văn Giác
 61. Nguyễn thị Hiền, Mỹ
 62. Ông Tường (Micae)
 63. 1 vị ẩn danh
 64. Nguyễn Hòa Liêm
 65. Nhóm cầu nguyện G.x Kitô Vua, San Jose
 66. 1 vị ẩn danh
 67. 1 vị ẩn danh
 68. Angel Lê
 69. Chu Kim Khánh
 70. Mátta Gx Chợ Quán
 71. Ngô Đình Thành
 72. Nam Nguyen
 73. 1 người bạn già của anh Giáp

Văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đt: 0932.008.601