Lập trường của Toà Giám mục Sài Gòn về khu đất Vườn Rau Lộc Hưng

Đăng ngày

Toà tổng giám mục Sài Gòn đã khẳng định “khu vườn rau Lộc Hưng thuộc phường 6 quận Tân Bình trước năm 30.04.1975 hoàn toàn không phải đất của nhà nước cũ sở hữu. Và cũng không hề có một cơ sở pháp lý nào cho phép xác định rằng trong thực tế, khu đất trên đã được trung tâm viễn thông 3 tiếp quản”
Xem toàn bộ văn bản: